• BDP

  -6,3%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  III-20 /III-19

 • Uvoz robe

  15.367.066

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-XI, 2020

 • Izvoz robe

  9.558.926

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-XI, 2020

 • Prosječna neto plaća

  961 KM

  Просјечна нето плата

  X-2020

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -1,9%

  Индекс индустријске производње

  XI-20/XI-19

 • CPI

  -1,60%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  X-20/X-19

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • -8.006.020

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2019

 • 19.498.585

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2019

 • 11.492.565

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2019

 • 921 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2019

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 9.556 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2018

 • 33.408 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2018

 • 36.305

  Смрти у БиХ

  2018

 • 28.555

  Живорођених у БиХ

  2018