Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Međunarodni dan obrazovanjaPovodom međunarodnog dana obrazovanja koji se obilježava 9. februara, Agencija za statistiku BiH predstavlja zvanične statističke podatke o obrazovnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Najviši nivo obrazovanja stanovništva u Bosni i Hercegovini

Podaci iz Ankete o radnoj snazi

Prema podacima Ankete o radnoj snazi iz 2017. godine, više od polovine stanovništva u Bosni i Hercegovini (52,6 %) ima završenu  srednju školu (u Federaciji BiH 52,6%, Republici Srpskoj 52,7%,a u Brčko distriktu 44,4%.). Sa osnovnom školom, nepotpunim osnovnim obrazovanjem i bez ikakvog obrazovanja je 47,9% žena i 27,5% muškaraca. Srednju školu i specijalizaciju ima završeno 62,8% muškaraca i 43% žena. Samo 9,5% stanovnika Bosne i Hercegovine ima završeno visoko obrazovanja.

Struktura (%)


Ukupno

Muški

Ženski

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

2015.

2016.

2017.

Osnovna škola i manje

39,5

37,9

37,9

29,1

27,1

27,5

49,4

48,1

47,9

Srednja škola i specijalizacija

51,1

52,1

52,6

60,9

62,4

62,8

41,7

42,4

43,0

Visoko obrazovanje

9,5

10,0

9,5

10,0

10,5

9,7

9,0

9,5

9,2

Pohađanje po nivoima obrazovanja

Podaci iz redovne statistike obrazovanja

Prema podacima redovne statistike obrazovanja za školsku 2016/2017. godinu u Bosni i Hercegovini je 552.321 djece i omladine uključeno u proces formalnog obrazovanja, što čini 15,7 % populacije.

Ukupno

Muški

Ženski

2014/

2015/

2016/

2014/

2015/

2016/

2014/

2015/

2016/

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Predškolsko obrazovanje

21.490

22.901

24.918

11.200

11.918

13.086

10.290

10.983

11.832

Osnovno obrazovanje

296.819

291.342

287.729

152.363

149.888

148.250

144.456

141.454

139.479

Srednje obrazovanje

143.881

133.228

126.824

72.095

66.708

63.232

71.786

66.520

63.592

Visoko obrazovanje

121.309

118.184

112.850

53.739

51.872

48.962

67.570

66.312

63.888

od čega  postdiplomske studije

12.050

12.885

12.517

4.890

5.191

5.141

7.160

7.694

7.376


U školskoj 2016/2017. godini bilo je ukupno 2.535 obrazovnih ustanova koje zapošljavaju 48.299 nastavnika i drugog nastavnog osoblja.

Ukupno

Muški

Ženski

Predškolsko obrazovanje

1.795

24

1.771

Osnovno obrazovanje

23.824

6.779

17.045

Srednje obrazovanje

12.652

4.999

7.653

Visoko obrazovanje

10.028

5.633

4.395U školskoj 2016/2017. godini u Bosni i Hercegovini djelovalo je 311 srednjih škola sa ukupno 126.824 učenika, pri čemu više od polovine (54,2%) učenika pohađa tehniče škole.


Ukupno

Muški

Ženski

Gimnazije

30.615

11.379

19.236

Tehničke škole

68.743

33.308

35.435

Umjetničke škole

1.203

454

749

Vjerske škole

2.227

1.099

1.128

Stručne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama

24.036

16.992

7.044


Od ukupnog broja upisnih studenata u 2016/2017. školskoj godini, 79,1% pohađa javne, dok 20,9% pohađa privatne visokoškolske ustanove. Od ukupnog broja upisanih u visoko obrazovanje 56,7% su žene. 60,2% žena pohađa javne visokoškolske ustanove, dok 56,6% muškaraca pohađa privatne visokoškolske ustanove.