Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

PLAN I PROGRAM RADA


Prijedlozi i Nacrti – Program rada Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu


U skladu sa članom članom 8. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je izradila prednacrt Programa rada Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu. Pozivamo vas da uzmete učešće u konsultacijama, tako što ćete svoje eventualne prijedloge i sugestije na prednacrt Programa rada Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu., dostaviti u roku od dvadeset dana od dana objave, a najkasnije do 25.07.2017. godine Agenciji za statistiku BiH na adresu Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo, ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli

 

Link na dokumente:   Prednacrt Programa rada  Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu

        Formular za javne konsultacije Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Plan borbe protiv korupcije u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine 2016. - 2017. 

Srednjoročni plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2018. godine

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

Strategija razvoja statistike Bosne i Hercegovine 2020

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2013-2016 godine

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2009-2012 godine

Plan rada za 2013 godinu

Plan rada za 2012 godinu

Plan rada za 2011 godinu

Plan rada za 2010 godinu

Odluku o usvajanju Plana rada Agenclje za statistiku Bosne i Hercegovrne za
2014. godinu