Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

EKONOMSKE STATISTIKE

Cijene
Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu; Prosječne potrošačke cijene; Indeks potrošačkih cijena; Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država;
(Godišnje publikacije, mjesečna priopćenja, metodološki dokumenti)
Nacionalni računi
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu kupovne moći (SKM) ; Bruto domaći proizvod dohodovni pristup; Bruto domaći proizvod rashodni pristup; Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM); Bruto domaći proizvod rashodovni pristup; Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod tekuće cijene; Paritet kupovne moći i bruto domaći proizvod u standardu kupovne moći;
(Godišnje publikacije, priopćenja, metodološki dokumenti)
Vanjska trgovina
Statistika vanjske trgovine
(Godišnje publikacije, mjesečna priopćenja, metodološki dokumenti)
INDIKATORI
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI)
PODATAK: -0,1 %
PERIOD: VIII-18 / VII-18
Izvoz robe u tisućama KM
PODATAK: 7.819.814
PERIOD: I-VIII , 2018.
Uvoz robe u tisućama KM
PODATAK: 12.673.828
PERIOD: I-VIII, 2018.
Vanjsko trgovinska bilanca u tisućama KM
PODATAK: -4.854.014
PERIOD: I-VIII , 2018.
Bruto domaći proizvod (GDP) u milijunima KM
PODATAK: 31.332
PERIOD: 2017
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM
PODATAK: 8.941
PERIOD: 2017
Izvoz robe u tisućama KM
PODATAK: 11.053.606
PERIOD: 2017
Uvoz robe u tisućama KM
PODATAK: 18.134.256
PERIOD: 2017
Vanjsko trgovinska bilanca u tisućama KM
PODATAK: -7.080.650
PERIOD: 2017