Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Економске статистике

Цијене
Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту; Просјечне потрошачке цијене; Индекс потрошачких цијена; Компаративни нивои цијена 37 европских држава;
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
Национални рачуни
Бруто домаћи производ (БДП) по становнику, у стандарду куповне моћи (СКМ) ; Бруто домаћи производ доходовни приступ; Бруто домаћи производ расходни приступ; Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ); Бруто домаћи производ расходовни приступ; Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ текуће цијене; Паритет куповне моћи и бруто домаћи производ у стандарду куповне моћи;
(Годишње публикације, саопштења, методолошки документи)
Спољна трговина
Статистика вањске трговине
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
INDIKATORI
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ)
PODATAK: 1,0 %
PERIOD: V-17 / IV-17
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 4.308.744
PERIOD: I-V , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 7.004.183
PERIOD: I-V , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -2.695.439
PERIOD: I-V , 2017.
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ
PODATAK: 28.522
PERIOD: 2015
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ
PODATAK: 8.107
PERIOD: 2015
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 8.987.194
PERIOD: 2015
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 15.851.692
PERIOD: 2015
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -6.864.498
PERIOD: 2015