Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine - konačni rezultati - ispravka
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Ugalj, Koks
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III kvartal 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- novembar 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2014.
Turizam Statistika turizma, oktobar 2014.
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2009.-2012.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2014. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjesec 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u oktobru 2014.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2014., prvi rezultati
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2013 - novembar 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2014. godine - prethodni podaci
Tržište rada Anketa o troškovima rada 2012
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2014.
 Novembar 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine - konačni rezultati
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2014.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2014.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- oktobar 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (III kvartal)
Turizam Statistika turizma, septembar 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2014., prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u septembru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u septembru 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju III kvartala 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, III kvartal 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2014.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu treći kvartal 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2014.
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2011
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2011
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2014.- korigovano
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2014.- korigovano
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2013. pravni subjekti
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, III kvartal 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2013 - oktobar 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2014. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2014.
 Oktobar 2014
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- septembar 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, august 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2014. godine
Turizam Statistika turizma, august 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u augustu 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, august 2014. prvi rezultati
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u augustu 2014.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2013 - septembar 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2014. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2014
 Septembar 2014
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2014, preliminarni
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- august 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
Turizam Statistika turizma, juli 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjesec 2014. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II kvartal 2014.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar - Osnovni podaci o preduzećima za 2013
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2013. - Prethodni podaci
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u julu 2014.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj II kvartal 2014. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2014, prvi rezultati
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2014. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2013 - august 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2014
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2014.
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2013. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2013. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2013. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2014.
 August 2014
Investicije Investicije u 2013. godini - Prethodni podaci
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH,IV-VI 2014.
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u junu 2014.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2014.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi 2013/2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- juli 2014. godine
Turizam Statistika turizma, juni 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju II kvartala 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, II kvartal 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2014.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2014
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2013 - juli 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu drugo tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, II kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2014
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009-2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2014, prvi rezultati
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2014, prvi rezultati
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2014, prvi rezultati
 Juli 2014
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, januar-mart 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar -juni 2014.godine
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u maju 2014.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2013
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
Turizam Statistika turizma, maj 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2014. godine, preliminarni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2014
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2013 - juni 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2014. godine - prethodni podaci
 Juni 2014
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, I kvartal 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-III mjesec 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar -maj 2014.godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2014. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj I kvartal 2014. godine
Turizam Statistika turizma, april 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u aprilu 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
Okoliš i energija Inovativne aktivnosti preduzeća, 2010-2012
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (bdp) i stvarna individualna potrošnja (sip) u standardu kupovne moći (skm) u 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, maj 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2013 - maj 2014
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2014
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2010-2012
 Maj 2014
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2014.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2014.godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH,I-III 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenihza mart 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza mart 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I kvartal)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2014.
Turizam Statistika turizma, mart 2014.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2013. godinu
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2014, prvi rezultati
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u martu 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju I kvartala 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, I kvartal 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - mart 2014.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2013 - april 2014
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2014.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu prvi kvartal 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, I kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, april 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2014. godine - prethodni podaci
 April 2014
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila - IV kvartal 2013.
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2013.
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2013.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj IV kvartal 2013. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2014.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u februaru 2014.
Turizam Statistika turizma, februar 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, oktobar-decembar 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2014.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2014. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010.- ispravka
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012. - ispravka
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - kvartalni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2014. godine - prethodni podaci (korigovano izdanje)
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2013 - mart 2014
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
 Mart 2014
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2014
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2013 - januar 2014
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama,2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2013.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa u 2013 godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2014.godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2013. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2013. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u januaru 2014.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2013. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2013. godini
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
Turizam Statistika turizma, januar 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2013. godini
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2013.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2013.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2013, prvi rezultati
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2013. godini
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2014
Građevinarstvo Indeks proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini preračunate vremenske serije za period 2005. – 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2013 - februar 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2014. godine - prethodni podaci (korigovano izdanje)
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2013 - januar 2014, korigovano izdanje
 Februar 2014
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju 2013.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2012.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - Kvartalni podaci
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2014.godine
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2013.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi valionica, 2013
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II polugodište)
Turizam Statistika turizma, decembar 2013, kumulativ 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u decembru 2013.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012.
Okoliš i energija Statistika energije 2012- električna i toplotna energija
Saobraćaj i komunikacije Statistika prijevoza i skladištenja, IV kvartal 2013.
 Januar 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar-decembar 2013.godine
Okoliš i energija Statistika energije 2012-prirodni plin
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2013.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, juli-septembar 2013.
Okoliš i energija Statistika energije u 2012. godini - Ugalj, Koks
Turizam Statistika turizma, novembar 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2012
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2013. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2012 - decembar 2013
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2013. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2013.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima, 2013.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada52
> Stanovništvo3
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo18
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Turizam10
> Statistički poslovni registar2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda14
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija20
> Saobraćaj i komunikacije11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH17