Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Listopad 2017
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, kolovoz 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u kolovozu 2017. prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II tromjesečje 2017. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, kolovoz 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - kolovoz 2017.
Promet i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2016.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, srpanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, kolovoz 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2017
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - rujan 2017. godine
 Rujan 2017
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, prvo tromjesečje 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, srpanj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - srpanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2017.
Investicije Investicije u 2016. godini, prethodni podaci
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, srpanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, srpanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - kolovoz 2017. godine
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II tromjesečje 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2017.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, drugo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni prijevoz, II tromjesečje 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2015. godinu
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2016. - kolovoz 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2017. godine - prethodni podaci
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2017. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,II tromjesečje 2017. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registraStanje 30.06.2017.
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanjau industriji, 2016. godine
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2016. godine
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, kolovoz 2017.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007 – 2016.
 Kolovoz 2017
Investicije Investicije u stalna sredstva u BiH, 2007-2015. godina ; Implementacija ESA 2010 metodologije
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, lipanj 2017.
Okoliš i energija Emisije iz zračnog transporta, 2015
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - srpanj 2017. godine
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, lipanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, lipanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, drugo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2017. - ISPRAVAK
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2016. - srpanj 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu srpanj 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II tromjesečje 2017. - ISPRAVAK
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, II tromjesečje 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, srpanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II tromjesečje 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u srpnju 2017. prvi rezultati
 Srpanj 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, svibanj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - svibanj 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I tromjesečje 2017. godine
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2017.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2017.
Okoliš i energija Znanost, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, svibanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, svibanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2017. - ISPRAVAK
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - lipanj 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu lipanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu lipanj 2016. - lipanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za lipanj 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, lipanj 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u lipnju 2017. prvi rezultati
 Lipanj 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u ožujku 2017. prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u travnju 2017. prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, travanj 2017.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, travanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa ostalih usluga u BiH, I tromjesečje 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - travanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I tromjesečje 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, travanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, travanj 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u travnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u travnju 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, travanj 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - svibanj 2017. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine - ISPRAVAK
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine
Promet i komunikacije Poštanske usluge, prvo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2016.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu svibanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu svibanj 2016. - svibanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za svibanj 2017. godine - prethodni podaci
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni promet I tromjesečje 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u svibnju 2017. prvi rezultati - ISPRAVAK
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, svibanj 2017.
 Svibanj 2017
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
Turizam Statistika turizma u BiH, ožujak 2017.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2017. - ISPRAVAK
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, ožujak 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, ožujak 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - travanj 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I tromjesečje 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u siječnju 2017. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine,preračunata vremenska serija indeksa prometaindustrije u Bosni i Hercegovini siječanj 2010 - prosinac 2016.
Nacionalni računi BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2005-2015 / ESA 2010
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2016.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o strukturi valionica, 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2016. - travanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu travanj 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I tromjesečje 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u veljači 2017. prvi rezultati
 Travanj 2017
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2017.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrtp tromjesečje 2016.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrto tromjesečje 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, veljača 2017.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2016. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2017.
Stanovništvo Anketa o potrošnji kućanstava 2015. - ISPRAVAK
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, veljača 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, siječanj 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2016. - ožujak 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2017.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Ožujak 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2016. - siječanj 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, listopad 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, studeni 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2016.
Promet i komunikacije žеljеznički i zračni prijevoz IV tromjesečje 2016. gоdinе
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2016.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, siječanj - veljača 2017. godine
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2016. - veljača 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2017.
 Veljača 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2016
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2016. godine
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2016.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, siječanj 2017.
 Siječanj 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada51
> Stanovništvo6
> Kriminalitet2
> Obrazovanje1
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene27
> Vanjska trgovina13
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija29
> Građevinarstvo22
> Turizam19
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda44
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Promet i komunikacije23
> Okoliš i energija22
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike12