Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Travanj 2017
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2017.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrtp tromjesečje 2016.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrto tromjesečje 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, veljača 2017.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2016. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2017.
Stanovništvo Anketa o potrošnji kućanstava 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, veljača 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, siječanj 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2016. - ožujak 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2017. godine - prethodni podaci
 Ožujak 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2016. - siječanj 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, listopad 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, studeni 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2016.
Promet i komunikacije žеljеznički i zračni prijevoz IV tromjesečje 2016. gоdinе
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2016.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, siječanj - veljača 2017. godine
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2016. - veljača 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2017.
 Veljača 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2016
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2016. godine
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2016.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, siječanj 2017.
 Siječanj 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada20
> Stanovništvo3
Ekonomske statistike
> Cijene11
> Vanjska trgovina5
> Nacionalni računi2
Poslovne statistike
> Industrija8
> Građevinarstvo8
> Turizam7
> Kratkoročne uslužne statistike5
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda18
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Promet i komunikacije12
> Okoliš i energija7
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike5