• 1,80%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  II-21/II-20

 • 0,50%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  II-21/I-21

 • -1,7%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  I-21/I-20