• 331.550 mil. m³

  Снабдијевање водом

  2017

 • 116.916 mil. m³

  Отпадне воде

  2017

 • 914.232 mil. M³

  Количина отпада прикупљена јавним одвозом

  2017