• 4.402.127

  Увоз робе

  I-III, 2021

 • 3.064.468

  Извоз робе

  I-III, 2021

 • -1.337.659

  Спољнотрговински робни биланс

  I-III, 2021