Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Публикације
Вијести
Industrijska proizvodnja u BiH 2016. - PRODCOM rezultati
Anketa o radnoj snazi 2017
Индикaтoри oдрживoг рaзвoja Бoснa и Хeрцeгoвинa, 2017.
Индусtриjскa прoизвoдњa у БиХ 2016. - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти
18.12.2017
Međunarodni dan migranata
18.12.2017
Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - IT oprema
15.12.2017
Плате - октобар 2017
 


 Индикатори
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 853 X-2017
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ) 0,6 % X-17 / IX-17
Извоз робе у хиљадама КМ 9.096.001 I-X , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ 14.969.270 I-X , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -5.873.269 I-X , 2017.
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 3,3 % X-17 / X-16
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 1,4 % X-17 / IX-17
Bruto domaći proizvod (BDP) 1,7 % II-17 /II-16

 Годишњи индикатори
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -6.742.905 2016
Увоз робе у хиљадама КМ 16.161.014 2016
Извоз робе у хиљадама КМ 9.418.109 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 32,2 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 25,4 2016
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 838 2016
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ 8.107 2015
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ 28.522 2015
Умрли у БиХ 38.150 2015
Живорођени у БиХ 29.770 2015
Популација у БиХ (Попис 2013.) 3.531.159 2013
 
  АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА
  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Имате право да знате
У оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који проводи GIZ...
опширније
Индикатори стања околиша
Кључни околишни ЕЕЦЦА индикатори
опширније
Просјечна нето плата - 2000 - 2017
Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима и годинама
опширније
Квалитет у статистици БиХ
Агенција за статистику БиХ, као главни носилац, дисеминатор и координатор...
опширније
Календар објављивања
 
Newsletter