Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Публикације
Вијести
Индусtриjскa прoизвoдњa у БиХ 2016. - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти
Рoбнa рaзмjeнa БиХ с инoстрaнствoм 2016.
Структурнe пoслoвe стaтистикe 2015
Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016
15.09.2017
Плaтe - jули 2017
07.09.2017
Međunarodni dan pismenosti
21.08.2017
Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - servisiranje i opravka vozila
 


 Индикатори
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 849 VII-2017
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ) -0,4 % VII-17 / VI-17
Извоз робе у хиљадама КМ 6.181.087 I-VII , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ 10.137.846 I-VII , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -3.956.759 I-VII , 2017.
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 5,6 % VII-17 / VII-16
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 0,9 % VII-17 / VI-17
Bruto domaći proizvod (BDP) 2,7 % I-17 /I-16

 Годишњи индикатори
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -6.742.905 2016
Увоз робе у хиљадама КМ 16.161.014 2016
Извоз робе у хиљадама КМ 9.418.109 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 32,2 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 25,4 2016
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 838 2016
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ 8.107 2015
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ 28.522 2015
Умрли у БиХ 38.150 2015
Живорођени у БиХ 29.770 2015
Популација у БиХ (Попис 2013.) 3.531.159 2013
 
  АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА
  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Имате право да знате
У оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који проводи GIZ...
опширније
Индикатори стања околиша
Кључни околишни ЕЕЦЦА индикатори
опширније
Просјечна нето плата - 2000 - 2017
Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима и годинама
опширније
Квалитет у статистици БиХ
Агенција за статистику БиХ, као главни носилац, дисеминатор и координатор...
опширније
Календар објављивања
 
Newsletter