Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Публикације
Вијести
Strukturne poslovne statistike 2015
Индeкс пoтрoшaчких циjeнa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016
НИП БИХ/ПРОДЦОМ 2016
Индeкс циjeнa индустриjских прoизвoђaчa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2016
20.06.2017
Odluka o izboru ponuđača - Umjetnička djela/slike
20.06.2017
Odluka o izboru ponuđača - Sigurnosna zaštita za tablete
19.06.2017
Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Obuka kadrova za SPSS softver
 


 Индикатори
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 839 IV-2017
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ) 1,0 % V-17 / IV-17
Извоз робе у хиљадама КМ 4.308.744 I-V , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ 7.004.183 I-V , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -2.695.439 I-V , 2017.
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 4,4 % IV-17 / IV-16
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 0,7 % IV-17 / III-17
Bruto domaći proizvod (BDP) 2,6 % IV-16 /IV-15

 Годишњи индикатори
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -6.864.498 2015
Увоз робе у хиљадама КМ 15.851.692 2015
Извоз робе у хиљадама КМ 8.987.194 2015
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 31,7 2014
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 27,5 2014
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 838 2016
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ 8.107 2015
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ 28.522 2015
Умрли у БиХ 38.150 2015
Живорођени у БиХ 29.770 2015
Популација у БиХ (Попис 2013.) 3.531.159 2013
 
  АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА
  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Имате право да знате
У оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који проводи GIZ...
опширније
Индикатори стања околиша
Кључни околишни ЕЕЦЦА индикатори
опширније
Просјечна нето плата - 2000 - 2017
Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима и годинама
опширније
Квалитет у статистици БиХ
Агенција за статистику БиХ, као главни носилац, дисеминатор и координатор...
опширније
Календар објављивања
 
Newsletter