Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Znaci korišćeni u publikacijama

Slijedeći znaci su korišćeni u našim publikacijama:


Crtica
-
a) kada posmatrana pojava ne postoji.
b) kada pojava postoji i registrovana je, ali nema slučajeva.
Dvije crtice
- -
podatak ne može da se prikaže
Dvije tačke
..
na mjestu decimalnih brojeva manjih od polovice najmanjeg raspoloživog decimalnog broja (za što bi inače bili potrebni dodatni decimalni brojevi). Na primjer: Π= 3,14..
Tri tačke
...
ne raspolaže se podatkom
Četiri tačke
....
kada pojava postoji, ali podaci su nepoznati iz nekog razloga.
Rešetka, taraba
#
kada je vrijednost definisana omjerom, a nazivnik je jednak nuli.
Dvotačka
:
podaci statistički nepouzdani (manje od 20 pojava).
Dvostruka zagrada
((123.4))
Zagrada
(123.4)
podaci statistički manje pouzdani (20 - 49 pojava).
Velika tačka
podatak je ekstremno nesiguran
Fi
Ø
prosjek
Procenat
%
postotak
Bilješka
1)
znak za napomenu - fusnota (sitna brojka sa pratećom zagradom, stavljena povišeno, kao eksponent)
Broj nula koma nula
0,0
podatak je manji od 0,5 upotrebljene mjerne jedinice
Zvjezdica
*
korigovan podatak
Malo slovo z
z
povjerljiv podatak
Malo slovo p
p
privremeni podatak