Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Kvalitet u statistici BiH


09.11.2017. 


Poštovani korisnici, poslovni partneri i zaposlenici,


Zadovoljstvo mi je informisati vas da je Agencija za statistiku BiH, učešćem na 9. konferenciji kvaliteta u BiH, koju je i ove godine organizovala Asocijacija za kvalitet u BiH, doprinijela obilježavanju Svjetskog dana kvaliteta i Evropske nedjelje kvaliteta.


Agencija za statistiku BiH, kao glavni nosilac, diseminator i koordinator sistema službene statistike Bosne i Hercegovine zadnjih desetak godina kontinuirano radi na usklađivanju statističkog sistema BiH sa evropskim i međunarodnim standardima. U skladu s tim, od 2011. godine počinje i sa primjenom koncepta kvaliteteta koji se zasniva na principima Kodeksa prakse evropske statistike (Code of practice) i principima za upravljanje kvalitetom u Evropskom statističkom sistemu.


Agencija je usvojila 2011. godine Kodeks prakse evropske statistike i sačinila dokument za njegovu implementaciju u statističkom sistemu BiH pod nazivomImplementacija Kodeksa prakse evropske statistike u Agenciji za statistiku BiH – samoprocjena za buduće aktivnosti“. Od tada je dobar dio preporuka već ugradila u postojeću legislativu i ostala dokumenta.


2012. godine, usvojila je i Standard za izvještavanje o kvalitetu Evropskog statističkog sistema koji se odnosi na sve vrste statističkih procesa i usvojila dokument za njegovu primjenu pod nazivom Metodološke smjernice za pripremu izvještaja o kvalitetu statističkih istraživanja“.


Na kraju, želim naglasiti da je strateški prioritet Agencije za statistiku BiH rad na unapređenju kvaliteta statističkih podataka kako bi se, na osnovu provedbe sistema upravljanja kvalitetom, implementirao u potpunosti Sistem kontrole kvaliteta u zvaničnoj statistici Bosne i Hercegovine sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika usluga zvanične statistike.


Zdenko Milinović

Direktor Agencije za statistiku BiH


Decembar, 2014. godine