Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure

ECONOMY STATISTICS

*Bruto domaći proizvod (godišnje istraživanje)
*Bruto domaći proizvod (kvartalno istraživanje)
Consumer Price Index (monthly report)
Producer Price Index (monthly report)
*Indeksi uvoznih i izvoznih cijena (kvartalno istraživanje)
*Investicije (godišnje istraživanje)
International Trade in Goods (monthly report)


BUSINESS STATISTICS

*Distributivna trgovina (kvartalno istraživanje)
*Prevoz i skladištenju (kvartalno istraživanje)
*Statistički poslovni registar
*Strane podružnice Inward FATS (kvartalno istraživanje)
*Strukturne poslovne statistike (godišnje istraživanje)
*Trgovina na malo (mjesečno istraživanje)
*Turizam (mjesečno istraživanje)


AGRICULTURE

*Aktivnosti inkubatorskih stanica (godišnje istraživanje)
*Aktivnosti inkubatorskih stanica (mjesečno istraživanje)
*Akvakultura (godišnje istraživanje)
*Brojno stanje stoke, peradi i stočna proizvodnja (godišnje istraživanje)
*Cijene i indeksi šumskih sortimenata (kvartalno istraživanje)
*Indeksi cijena u poljoprivredi (godišnje istraživanje)
*Klanje stoke i peradi u klaonicama (mjesečno istraživanje)
*Ostvareni prinosi južnog voća (godišnje istraživanje)
*Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda (kvartalno istraživanje)
*Prikupljanje kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda (mjesečno istraživanje)
*Prinosi kasnih usjeva i voća (godišnje istraživanje)
*Prinosi ranih usjeva i voća (godišnje istraživanje)
*Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama (kvartalno istraživanje)
*Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata (kvartalno istraživanje)
*Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve (godišnje istraživanje)


ENVIRONMENT

*Javna odvodnja (godišnje istraživanje)
*Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada (godišnje istraživanje)
*Otpad iz proizvodnih djelatnosti (dvogodišnje istraživanje)
*Prerada i dstranjivanje otpada (godišnje istraživanje)
*Skupljanje i distribucija vode (godišnje istraživanje)