Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Anketa o radnoj snazi u BiH

Sarajevo: 9. 4. 2017.

 

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi trinaestu po redu Anketu o radnoj snazi od 9. do 22. aprila.

 

Anketa se provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku F BiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

 

Anketom o radnoj snazi, koja se provodi u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla i drugi. Na osnovu prikupljenih podataka vrši se procjena ukupne radne snage u BiH. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba, te izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.