Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

KODEKS PRAKSE EUROPSKE STATISTIKE

Kodeks prakse europske statistike

Za nacionalne statističke institucije i za statističke institucije Zajednice


Prihvaćen od Odbora za europski statistički sistem 28. rujna 2011. godine

Predgovor


VIZIJA EUROPSKOG STATISTIČKOG SUSTAVA1

"Europski statistički sustav će biti svjetski lider u pružanju usluga u oblasti statističkih informacija i najznačajniji proizvođač statistike za Europsku uniju i njene zemlje članice. Oslanjajući se na znanstvena načela i metode, Europski statistički sustav će izrađivati i stalno unaprijeđivati program harmoniziranih europskih statistika koje su u temelju demokratskih procesa i napretka društva."MISIJA EUROPSKOG STATISTIČKOG SUSTAVA

"Pružamo Europskoj uniji, svijetu i javnosti neovisne i visokokvalitetne informacije o gospodarstvu i društvu na europskom, nacionalnim i regionalnim razinama i omogućavamo da te informacije budu na raspolaganju svima za svrhe donošenja odluka, istraživanja i rasprave."

Za realizaciju te misije i vizije, članice Europskog statističkog sustava zalažu se za zajedničku saradnju i stalnu interakciju s korisnicima u skladu s načelima Kodeks prakse europske statistike i općim načelima upravljanja kvalitetom, uključujući predanost rukovodstva, partnerstvo, zadovoljstvo zaposlenicika i kontinuirano poboljšanje, uz integraciju i harmonizaciju.


Kodeks prakse europske statistike temelji se na 15 načela koji obuhvataju institucijsko okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Skup pokazatelja dobre prakse za svako od načela predstavlja referencu za ocjenu implementacije kodeksa. Kriteriji kvalitete za europske statistike definirani su u europskom Zakonu o statistici2.


Statističke institucije3, koje obuhvataju Komisiju (Eurostat), nacionalne statističke zavode i druge nacionalne institucije odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike4, zajedno s vladama, ministarstvima i Europskim vijećem, obvezuju se na pridržavanje Kodeksa.


Načela Kodeksa prakse zajedno s načelima općeg okvira za upravljanjem kvalitetom  predstavljaju zajednički okvir kvalitete u Europskom statističkom sustavu.

1) Uredba (EZ) 223/2009., članak 4.

2) Uredba (EZ) 223/2009., članak 12.

3) Uredba (EZ) 223/2009., članci 4. i 5.

4) Uredba (EZ) 223/2009., članak 1. U Kodeksu prakse "ostale nacionalne institucije odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike" zovu se "ostale statističke institucije".

Cijeli dokument može da se preuzme ovdje.

Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u BHAS-e – samoprocjena i buduće aktivnosti