Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ЗАКОНСКИ АКТИ

ЗАКОН О СТАТИСТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 26/04

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О СТАТИСТИЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 42/04

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗАНИМАЊА:

- ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ И ПРИМЈЕНИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗАНИМАЊА КЗБИХ-08 - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 100/10

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ:

- ЗАКОН О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 76/06

- ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 100/08

- ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 32/10

- ОДЛУКА О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 84/06

- ОДЛУКА О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 2010 - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ 47/10

ЗАШТИТА ОКОЛИША:

- ПРЕГЛЕД ПРАВНОГ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША У БИХ [ФИНАЛНИ НАЦРТ]

ЗАКОН О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БИХ 2013:

- ЗАКОН О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2013. ГОДИНЕ - СЛ. ГЛ. 10/12

- ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2013. ГОДИНЕ - СЛ. ГЛ. 18/13

СПОРАЗУМ О ПРИМЈЕНИ ЈЕДИНСТВЕНИХ МЕТОДОЛОГИЈА И ЈЕДИНСТВЕНИХ СТАНДАРДА:

- СПОРАЗУМ О ПРИМЈЕНИ ЈЕДИНСТВЕНИХ МЕТОДОЛОГИЈА И ЈЕДИНСТВЕНИХ СТАНДАРДА РИ ИЗРАДИ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ