Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

PLAN AND PROGRAMME


Dopuna plana nabavki Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu (Local language only)

Dopuna plana nabavki Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu (Local language only)

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2017.-2020. godina - u proceduri* (Local language only)

Plan rada Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu - u proceduri* (Local language only)

*U skladu sa zaključkom 5. Sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine (održana 07.juna 2018. godine)

Plan nabavki Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu (Local language only)

Srednjoročni plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2020. godine (Local language only)

Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (Local language only)

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Local language only)

Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu  (Local language only)

Plan borbe protiv korupcije u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine 2016. - 2017. (Local language only)

Srednjoročni plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2018. godine (Local language only)

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu 

Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH 

Strategy for development of statistics of Bosnia and Herzegovina 2020

Statistical programme of Bosnia and Herzegovina for 2013 - 2016 (Local language only)

Statistical programme of Bosnia and Herzegovina for 2009 - 2012 (Local language only)

Statistical plan of BiH for 2013 (Local language only)

Statistical plan of BiH for 2012 (Local language only)

Statistical plan of BiH for 2011 (Local language only)

Statistical plan of BiH for 2010 (Local language only)