Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

PLAN I PROGRAM RADA

Prednacrt Plana rada Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu


U skladu sa članom članom 7. 22. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je izradila prednacrt Plana rada Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu. Pozivamo vas da uzmete učešće u konsultacijama, tako što ćete svoje eventualne prijedloge i sugestije na prednacrt Plana rada Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu., dostaviti najkasnije do 30.11.2019. godine Agenciji za statistiku BiH na adresu Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo, ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Link na dokumente:          Prednacrt Plana rada  Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu

                                       Formular za javne konsultacije


Dopuna plana nabavki Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2017.-2020. godina - u proceduri*

Plan rada Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu - u proceduri*

*U skladu sa zaključkom 5. Sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine (održana 07.juna 2018. godine)

Plan nabavki Agencije za statistiku BiH za 2018. godinu

Srednjoročni plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2020. godine

Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Program rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Plan borbe protiv korupcije u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine 2016. - 2017. 

Srednjoročni plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2018. godine

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Plan rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

Strategija razvoja statistike Bosne i Hercegovine 2020

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2013-2016 godine

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2009-2012 godine

Plan rada za 2013 godinu

Plan rada za 2012 godinu

Plan rada za 2011 godinu

Plan rada za 2010 godinu

Odluku o usvajanju Plana rada Agenclje za statistiku Bosne i Hercegovrne za
2014. godinu