Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Plaće - januar 2015

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u
pravnim osobama BiH za januar 2015. iznosila je 828 KM, što
pokazuje nominalni pad za 1,9% u odnosu na decembar 2014.
godine.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za januar 2015.
u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za
1,2%.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama BiH za januar 2015. iznosila je 828 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,9% u odnosu na decembar 2014. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za januar 2015. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 1,2%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Plaće - decembar 2014


Prosječna mjesečna ispladena neto plada po zaposlenome u
pravnim osobama BiH za decembar 2014. iznosila je 843 KM,
što pokazuje nominalni rast za 2,5% u odnosu na novembar
2014. godine.
Prosječna mjesečna ispladena neto plada za decembar 2014.
u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za
0,7%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama BiH za decembar 2014. iznosila je 843 KM, što pokazuje nominalni rast za 2,5% u odnosu na novembar 2014. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za decembar 2014. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 0,7%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu korisnika 2014


Rezultate istraživanja o zadovoljstvu korisnika 2014 možete pogledati ovdje.   

Plaće - novembar 2014


Prosječna mjesečna ispladena neto plada po zaposlenome u
pravnim osobama BiH za novembar 2014. iznosila je 823 KM,
što pokazuje nominalni pad za 1,8% u odnosu na decembar
2013. godine.
Prosječna mjesečna ispladena neto plada za novembar 2014.
u odnosu na isti mjesec prošle godine je niža za 0,7%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama BiH za novembar 2014. iznosila je 823 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,8% u odnosu na decembar 2013. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za novembar 2014. u odnosu na isti mjesec prošle godine je niža za 0,7%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant
Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u
2013g., Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.
Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.
Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:
- Analiza i kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima
- Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom
- Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj
- Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta
- Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta
- Priprema i izrada narativnog izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta
- Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije
Uslovi: VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata, poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;
odlično znanje engleskog jezika
Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli i
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .
Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 11.01.2014g.

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

 

Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u 2013g.,  Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.

Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.

 

Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:

-          Analiza i  kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima

-          Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom 

-          Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj

-          Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta

-          Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta

-          Priprema i izrada narativnog  izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta

-          Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije  

 

Uslovi:    VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata,  poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;

                odlično znanje engleskog jezika 

 

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.

 

Rok za podnošenje prijava je 11.01.2015g.

 


 

   

Stranica 33 od 43