Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Primjena nove klasifikacije djelatnosti od 01.01.2011. godine.

Na temelju čl. 6. i 9. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/06, 100/08 i 32/10) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, je donijela Odluku o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj 47/10 od 08. lipnja 2010. godine. Sastavni dio ove Odluke čine:

a) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
b) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 sa objašnjenjima,
c) Metodologija za statističku primjenu Klasifikacije djelatnosti BiH 2010.

Odluka je stupila na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 1. januara 2011. godine.


Opširnije...

 

Konferencija „Aspekti siromaštva i socijalne uključenosti“

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, uz podršku Ureda za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID) organizuje konferenciju „Aspekti siromaštva i socijalne uključenosti“, koja će se održati 6. jula 2010. godine u Sarajevu. Na konferenciji će biti razmatrano trenutno stanje podataka o siromaštvu i socijalnoj uključenosti za Bosnu i Hercegovinu i njihove buduće aktivnosti, uključujući proširenu „Anketu o potrošnji domaćinstava“ (APD). Tokom konferencije razmatrati će se potencijal proširene APD da bi se obezbijedili relevantni indikatori za korisnike podataka, kao i  potreba za uvođenjem održivog sistema za pripremu statistike o siromaštvu i uslovima života.

   

Stranica 40 od 40