Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Prezentovana „Prva procjena kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2006 – 2012. godine

Prezentovana „Prva procjena kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda

u Bosni i Hercegovini za period 2006 – 2012. godine
Sarajevo, 21. 6. 2013. godine – Danas je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine prezentovala predstavnicima domaćih vlasti i međunarodnih organizacija „Prvu procjenu kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini“, izvore podataka, korištene metode i konačne rezultate prve procjene kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda, za Bosnu i Hercegovinu za period 2006 – 2012. godine.

Uspostava sistema kompilacije kvartalnih nacionalnih računa u BiH, važan je korak u razvoju nacionalne statistike zato što je osnovni i najvažniji makroekonomski agregat u sistemu nacionalnih računa Bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja rezultat proizvodnih aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica. Bruto domaći proizvod je indikator ekonomskih aktivnosti na nivou cijele zemlje, a serije kvartalnog BDP-a pružaju blagovremenu mjeru ekonomskog razvoja te su stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike.

Aktivnosti na implementaciji Kvartalnih procjena ovim nisu završene, nego predstavljaju prvu fazu projekta. U narednom periodu aktivnosti će biti usmjerene na implementaciju nove klasifikacije NACE Rev. 2 u kvartalne procjene, što zahtijeva uspostavu nove serije podataka zasnovane na novoj klasifikaciji. Redovno publikovanje Kvartalnih procjena je planirano za IV kvartal 2013. godine.


Uporedo sa nastavkom rada na kvartalnim procjenama BDP-a prema proizvodnom pristupu, provoditi će se i aktivnosti na uspostavi kvartalnih procjena zasnovanih na potrošnoj metodi. Redovno publikovanje ovih podataka planirano je za polovinu 2014. godine.


 

Plaće - april 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 1.287 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,9 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 824 KM, što pokazuje pad plaće od 0,9 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

 

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

"Procedure 2013"

Agencija za statistiku BiH propisala je "Procedure za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini", te isti dokument dostavila svim općinama u BiH.


Dokument možete preuzeti ovdje.

   

Plaće - mart 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za mart 2013. godine iznosila je 1.278 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,6 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za mart 2013. godine iznosila je 819 KM, što pokazuje pad plaće od 1,5 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

 

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Novi način prezentiranja i interpretiranja Indeksa obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini - mart 2013.


Novi način prezentiranja i interpretiranja

Indeksa obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini

za mart 2013.

 

  • Počevši sa saopštenjem za mart 2013. promijenjen je koncept objavljivanja rezultata indeksa industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu.

 

  • Agencija za statistiku BiH uskladila je prezentaciju i interpretaciju indeksa industrijske proizvodnje s onom koja je propisana EU uredbama o kratkoročnim poslovnim statistikama i preporukama Eurostata o publikovanju indeksa industrijske proizvodnje.

 

  • Rezultati indeksa industrijske proizvodnje u saopštenju su tabelarno prezentirani u tri oblika:

1) Desezonirani pokazatelji,

2) Kalendarski prilagođeni pokazatelji i

3) Izvorni indeksi industrijske proizvodnje.

 

  • U skladu sa preporukama  indeks industrijske proizvodnje se tumači na dva načina:

1) Mjesečnom stopom promjene izračunatom iz desezoniranih indeksa i

2) Godišnjom stopom promjene izračunatom iz kalendarski prilagođenih indeksa.

 

  • Izvorni indeksi u saopštenju su prikazani tabelarno na način na koji su prikazivani u dosadašnjim saopštenjima radi održavanja dosljednosti prema prethodno objavljenim serijama.
  • Izvorni indeksi zadržaće se u saopštenju u dužem prijelaznom periodu radi korisnika podataka koji su navikli na takav način prezentiranja indeksa industrijske proizvodnje, a koji se nije mijenjao dugi niz godina.

 

 

  • Agencija za statistiku indekse industrijske proizvodnje u Eurostat će dostavljati od aprila 2013. (počevši sa indeksima za mart 2013. godine).

 

  • U cilju informisanja korisnika o novom načinu obračuna i prezentiranja Indeksa obima industrijske proizvodnje u BiH pripremljen je i metodološki dokument “Indeks obima industrijske proizvodnje (2013) - Osnovne informacije o indikatoru i kratka metodologija”.

 

  • Dokument se može pronaći na web stranici www.bhas.ba , u sekciji Poslovne statistike – Industrija – Metodološki dokumenti.
   

Stranica 40 od 43