Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Plaće - februar 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za februar 2013. godine iznosila je 1.272 KM, što pokazuje nominalni pad za 2,1% u odnosu na decembar 2012. godine.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za februar 2013. godine iznosila je 815 KM, što pokazuje pad plaće od 1,9% u odnosu na decembar 2012. godine.

 

 

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Plaće - januar 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim licima u BiH za januar 2013. godine iznosila je 1.294 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,4% u odnosu na decembar 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za januar 2013. godine iznosila je 829 KM, što pokazuje pad plaće od 0,3% u odnosu na decembar 2012. godine.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Novi standardi u izračunu mjesečnog indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje - ožujak 2013

AGENCIJA ZA STATISTIKU

SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA

ODJEL ZA STATISTIKU INDUSTRIJE I GRAĐEVINARSTVA

 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA

NOVI STANDARDI U IZRAČUNU MJESEČNOG INDEKSA FIZIČKOG OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

 

 

Od siječnja 2013. godine, Agencija za statistiku BiH (Agencija), u suradnji sa Federalnim zavodom za statistiku FBiH i Republičkim zavodom za statistiku RS (entitetske statističke institucije), vrši izračun i publiciranje podatka o indeksu fizičkog obujma industrijske proizvodnje po novim standardima ( klasifikacija ekonomskih djelatnosti, klasifikacija glavnih industrijskih skupina i nomenklatura industrijskih proizvoda), te prema novoj baznoj godini ( 2010. godina). Cilj primjene novih standarda u BiH je usklađivanje statističkih podataka o mjesečnoj industrijskoj proizvodnji sa važećim EU standardima i regulativama u oblasti kratkoročnih poslovnih statistika.

 

Za prikupljanje, obradu podataka, te izračun mjesečnih indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje i publiciranje rezultata za BiH i njene entitete sada se koriste:

 • Klasifikacija djelatnosti BiH  - KD BiH 2010, bazirana na “Statistical classification of economic activities in the European Community - NACE Rev.2.”,
 • Nomenklatura glavnih industrijskih skupina – GIG BiH, bazirana na “Aggregate classification of Main Industrial Groupings – MIGs, allocation of EU NACE Rev.2.”,
 • Nomenklatura industrijskih proizvoda BiH - NIP BiH 2010, bazirana na “EU PRODCOM list 2010 – PRODuction COMmunautaire ” i
 • Bazna godina 2010, koja se u EU koristi za izračun indeksa na fiksnoj osnovi.

 

Kako bi korisnicima omogućili poređenje podataka tekućeg razdoblja sa ranije objavljenim podacima indeksa industrijske proizvodnje ( prema ranijim standardima i 2005. baznoj godini), Agencija i entitetske statističke institucije rade na preračunu vremenskih serija ( mjesečnih historijskih podataka) na nove standarde i baznu 2010. godinu. Dio poslova na preračunu vremenskih serija je završen i  Agencija je prezentirala izvšene preračune za 2012, 2011. i 2010. Preračunate vremenske serije mjesečnih indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje na novu KD BiH 2010 dostupne su korisnicima na razini područja i oblasti klasifikacije djelatnosti, te na razini glavnih industrijskih skupina.

 

U tijeku je preračun mjesečnih serija podataka unazad, do 2006, tj. do prve godine za koju su objavljeni podaci indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje za razinu BiH. Također, statističke institucije su otpočele i aktivnosti na daljem metodološkom usklađivanju i uspostavljanju drugih, novih, serija indeksa industrijske proizvodnje, sukladno zahtjevima EU Regulative za kratkoročne poslovne statistike:

 • Sezonski prilagođene serije indeksa (SA)
 • Kalendarski prilagođene serije, tj. prilagođene za radne dane (WDA),
 • Trend serije podataka
 • Priprema zvaničnih formata za transmisiju BiH podataka u EUROSTAT.

 

 

U tijeku mjeseca veljače objavljena su tri priopćenja:

 • Mjesečni indeks industrijske proizvodnje za siječanj 2013. za BiH, izračunat prema važećim standardima u EU,
 • Preračunate vremenske serije mjesečnih indeksa industrijske proizvodnje za razdoblje 2010. – 2012., za razinu BiH
 • Mjesečni indeks industrijske proizvodnje za siječanj 2013. za Brčko Distrikt, publiciran prvi put

 

Opsežne aktivnosti na unaprijeđenju metodologije i obračuna indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje započele su u drugoj polovini 2012. Korisnicima će rezultati biti prezentirani sukcesivno, u vidu statističkih publikacija i na web stranici Agencije, a sukladno planiranoj dinamici kompletiranja pojedinih faza.  Po završetku svih započetih i planiranih poslova korisnicima će biti prezentirani cjeloviti rezutati.

   

Plaće - decembar 2012

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim licima u BiH za decembar 2012. godine iznosila je 1.299 KM, što pokazuje da se bruto plaća nominalno nije mijenjala u odnosu na novembar 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim licima u BiH za decembar 2012. godine iznosila je 831 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na novembar 2012. godine.

Prosjecna mjesecna bruto placa po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za srpanj  2012. godine iznosi 1.292 KM.
Prosjecna  isplacena mjesecna neto placa po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za srpanj 2012. godine iznosi 827 KM.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sistema BiH

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sistema Bosne i Hercegovine (neslužbeni prijevod)

Konačni izvještaj: septembar 2011.

Pripremili: Jan M. Byfuglien i Günter Kopsch

   

Stranica 41 od 43