Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Memorandum o razumijevanju

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Memorandumom o razumijevanju kojeg su 19. aprila 2011. godine u Tuzli potpisali Mirsad Salkić, predsjedavajući Državne regulatorne komisije za električnu energiju i Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, uspostavljen je okvir njihovog budućeg partnerstva u području za koje su obje institucije zainteresovane – u prikupljanju i jačanju kvaliteta i pouzdanosti statističkih podataka u oblasti statistike energije.

Ustanovljenim partnerstvom, Agencija za statistiku BiH i Državna regulatorna komisija za električnu energiju izražavaju zainteresovanost za razvijanjem i struktuiranjem saradnje u područjima od zajedničkog interesa, čime će ubrzati proces harmonizacije službene statistike BiH i statistike zemalja EU i doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine evropskim integracijama.
 

Nova web stranica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Poštovani korisnici statističkih podataka i informacija Agencije za statistiku BiH,
Dobro došli na novu web stranicu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Agencija za statistiku BiH je najznačajniji službeni izvor statističkih podataka i informacija u Bosni i Hercegovini. Vrijednosti Agencije za statistiku BiH, kao i cjelokupnog statističkog sistema u BiH razvijaju se u znaku sve većeg značaja službenih statističkih podataka, nužnih prije svega za podršku privrednim i socijalnim reformama u našoj zemlji. Na taj način povećavaju se zahtjevi i značaj korisnika naših proizvoda.  Naše želje i  ambicije u narednom periodu su - da u najvećoj mogućoj mjeri koristimo postupke kojima se dobivaju povratne informacije od korisnika, te na taj način testira upotrebljivost i najavljuju nove potrebe i prioriteti statistike pri zadovoljavanju potreba korisnika.
Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, Statistički program BiH (srednjoročni) i Plan rada (godišnji) predstavljaju temeljnu pravnu podlogu za djelovanje statističkog sistema u Bosni i Hercegovini. U svom radu potpuno smo nezavisni i garantujemo neutralnost i stručnost, kao i zaštitu informacija koje prikupljamo od naših izvještajnih jedinica.

Tekstovi i dokumenta na web stranici Agencije za statistiku na raspolaganju su na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, kao i na engleskom jeziku.

Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći niz potrebnih podataka, te postati redovan posjetilac naše web stranice. Ako ne možete pronaći željene podatke ili informacije, molimo da nas kontaktirate i potražite pomoć.


S poštovanjem,

Zdenko Milinović
Direktor

 

Primjena nove klasifikacije djelatnosti od 01.01.2011. godine.

Na temelju čl. 6. i 9. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/06, 100/08 i 32/10) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, je donijela Odluku o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj 47/10 od 08. lipnja 2010. godine. Sastavni dio ove Odluke čine:

a) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
b) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 sa objašnjenjima,
c) Metodologija za statističku primjenu Klasifikacije djelatnosti BiH 2010.

Odluka je stupila na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 1. januara 2011. godine.


Opširnije...

   

Konferencija „Aspekti siromaštva i socijalne uključenosti“

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, uz podršku Ureda za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID) organizuje konferenciju „Aspekti siromaštva i socijalne uključenosti“, koja će se održati 6. jula 2010. godine u Sarajevu. Na konferenciji će biti razmatrano trenutno stanje podataka o siromaštvu i socijalnoj uključenosti za Bosnu i Hercegovinu i njihove buduće aktivnosti, uključujući proširenu „Anketu o potrošnji domaćinstava“ (APD). Tokom konferencije razmatrati će se potencijal proširene APD da bi se obezbijedili relevantni indikatori za korisnike podataka, kao i  potreba za uvođenjem održivog sistema za pripremu statistike o siromaštvu i uslovima života.

   

Stranica 42 od 42