Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Objava konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013


Objava konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

u Bosni i Hercegovini 2013. godine

 

 

Konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, iz svih oblasti za koje su prikupljani podaci, biće objavljeni 30. 6 2016. godine.

 

Tim povodom, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine organizuje Prezentaciju konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine“ koja će se održati u četvrtak, 30. 6. 2016. godine, u hotelu „Evropa“, sala Atrij sa početkom u 11,00 sati.

 

 

Bosna i Hercegovina će od 30. 6. 2016. godine imati validne, upotrebljive i kredibilne rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, usklađene sa međunarodnim standardima za popise i uporedive sa podacima drugih zemalja u Evropi i svijetu.

 

 

Plaće - april 2016


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2016. godine iznosila je 830 KM, što pokazuje da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH niža za 1,5% u odnosu na decembar 2015. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za april 2016. godine u odnosu na april 2015. godine nominalno je niža za 0,4%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača


Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - Servisiranje i opravka vozila Agencije

   

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača


Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - Materijal za čišćenje za potrebe Agencije za statistiku BiH

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Servisiranje i opravka motornih vozila Agencije

   

Stranica 9 od 31