Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Preliminarni rezultati Ankete o potrošnji energije u domaćinstvima

Statističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

Statističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u
domaćinstvima u Bosni i HercegoviniStatističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

 

Javni poziv za iznajmljivanje poslovnog prostora

Javni poziv za iznajmljivanje poslovnog prostora za potrebe arhiviranja i obrade podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine


 

Javni poziv APED 2015

JAVNI POZIV ZA ANGAŽMAN TRI SARADNIKA - APED 2015

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provodi statističko istraživanje, Anketu o potrošnji energije u domaćinstvima - APED 2015, u saradnji sa statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini (Federalnim zavodom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS).

Za potrebe diseminacije podataka, potreban je angažman slijedećih osoba:

Grafički dizajn publikacije i prijelom sadržaja - 1 izvršilac

• dizajn naslovne stranice publikacije
• grafičko oblikovanje publikacije (ilustracije, obrada fotografija i prilagođavanje postojećih vizualizacija podataka)
• grafički dizajn vizuelnih sistema za određene vrste informacija kao što su natpisi, početak poglavlja i sl.

Lektura/korektura na bosanskom, hrvatskom, i srpskom jeziku i prevod na engleski jezik - 1 izvršilac

• ispravljanje pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i stilskih grešaka, kao i grešaka nastalih prilikom kucanja
• usluge koje se odnose na stilsku i jezičku obradu teksta u skladu sa pravopisnom normom savremenog standardnog jezika
• usluge prevođenja dokumenata, rukopisa, priručnika ili teksta bilo koje vrste za dobivanje najtačnijeg prijevoda sa bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika na engleski jezik
• usluge prevođenja dokumenata, rukopisa, priručnika ili teksta bilo koje vrste za dobivanje najtačnijeg prijevoda sa engleskog na bosanski/hrvatski/srpski jezik

Dizajn i izrada CD-a sa dukumentacijom - 1 izvršilac

• grafički dizajn CD-a
• snimanje sadržaja na CD-ove (150 komada)
• print dizajna na snimljene CD-ove


Prijave sa biografijom i portfoliom slati na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli

Poziv ostaje otvoren do petka 27.11.2015. do 14:00 sati, kada će biti donesena odluka na osnovu dostavljenih dokumenata.

   

Plaće - septembar 2015


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u
pravnim osobama u BiH za septembar 2015. godine iznosila je
828 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,8% u odnosu na
decembar 2014. godine.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za septembar 2015.
godine u odnosu na isti mjesec prošle godine povećala se za
0,3%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za septembar 2015. godine iznosila je 828 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,8% u odnosu na decembar 2014. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za septembar 2015. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine povećala se za 0,3%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Javne konsultacije - Program rada

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 8. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), izradila nacrt Programa rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. U skladu sa procesom provođenja javnih konsultacija dokument je dostupan na linku. 

Svoje komentare i sugestije možete dostaviti od 06. 11. 2015. - 20. 11. 2015. godine elektronskim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli

   

Stranica 9 od 27