Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Jedinstveni program obrade podataka


Na osnovu čl. 20. i čl. 28. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (“Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13) direktor Agencije za statistiku BiH donosi 


„JEDINSTVENI PROGRAM OBRADE PODATAKA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE“


Jedinstvenim programom se uređuje proces obrade podataka popisa; redoslijed izvršavanja koraka u postupku određivanja stalnog (rezidentnog) stanovništva; način izvođenja konačne baze podataka koja će se koristiti za statističke obrade i objave (diseminaciju) statičkih podataka prikupljenih popisom.

Cilj jedinstvenog programa je definisati okvir obrade podataka popisa u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (u daljem tekstu: Zakon o popisu), Metodologijom za pripremu, organizovanje i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini  2013. godine (u daljem tekstu: Metodologija) i slijedećim međunarodnim standardima i preporukama:

  • Međunarodne preporuke za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010. i uputama Međunarodnog monitoring tima (u daljem tekstu: IMO tim);
  • Odredbu (EK) 763/2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, te mjere implementacije;
  • Odredbu (EK) 1201/2009 tehničke specifikacije obilježja i njihova distribucija;
  • Osnovna načela zvanične statistike, usvojena od strane Statističke komisije UN, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašen od strane Evropske komisije;
  • Standardi zaštite i povjerljivosti podataka, kako je dato u Konvenciji o zaštiti pojedinca, a u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka Vijeća Evrope, kao i sa važećim relevantnim odredbama Evropske unije;
  • Preporuke IMO tima datim u 20. i 21. Izvještaju;
  • Pismu predsjedavajućeg IMO tima, sa preporukama za rješavanje otvorenih pitanja, upućenog 16.6.2015. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Program možete pogledati ovdje.
 

Plaće - mart 2016


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za mart 2016. godine iznosila je 843 KM i nije se mijenjala u odnosu na decembar 2015. godine. 


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za mart 2016. godine u odnosu na mart 2015. godine nominalno je viša za 1,2%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Statistika energije - Ukupni energetski bilans, BiH, 2014


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi put publikuje ukupni statistički energetski bilans za Bosnu i Hercegovinu za 2014. godinu.

Podaci su dati u energetskim jedinicama, u tonama ekvivalentne nafte (toe). Tona ekvivalentne nafte je konvencionalna jedinica definisana kao tona nafte s neto kaloričnom vrijednošću od 41 868 kJ/kg.
Ukupni energetski bilans predstavlja zbirni prikaz pojedinačnih energetskih bilansa.
Metodologija za prikupljanje podataka i izradu energetskih bilansa i njihova forma i sadržaj su usklađeni sa standardima i preporukama IEA/OECD i Eurostat-a.
Izrada statističkog energetskog bilansa je kontinuiran proces koji će se u narednom periodu nastaviti u cilju unapređenja i nadogradnje kvaliteta podataka, te se mogu očekivati revizije podataka.

Podaci su dati u energetskim jedinicama, u tonama ekvivalentne nafte (toe). Tona ekvivalentne nafte je konvencionalna jedinica definisana kao tona nafte s neto kaloričnom vrijednošću od 41 868 kJ/kg.

Ukupni energetski bilans predstavlja zbirni prikaz pojedinačnih energetskih bilansa.

Metodologija za prikupljanje podataka i izradu energetskih bilansa i njihova forma i sadržaj su usklađeni sa standardima i preporukama IEA/OECD i Eurostat-a.

Izrada statističkog energetskog bilansa je kontinuiran proces koji će se u narednom periodu nastaviti u cilju unapređenja i nadogradnje kvaliteta podataka, te se mogu očekivati revizije podataka.


Saopštenje možete pogledati ovdje.

   

Obavijest o CATI istraživanju na teritoriji Brčko distrikta BiH

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

o uspostavljanju Centra za telefonsko anketiranje (CATI)

i

provođenja statističkog istraživanja na teritoriji Brčko distrikta BiH

Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno 

U sklopu procesa modernizacije sistema prikupljanja podataka u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine uspostavljen je Centar za telefonsko anketiranje (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Svrha Centra je omogućiti provođenje anketnih istraživanja metodom telefonskog anketiranja, koje omogućuje uštede financijskih sredstava, kao i brže i racionalnije prikupljanje podataka za niz statističkih istraživanja. 

U skladu sa Godišnjim planom provođenja statističkih istraživanja Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provodi statističko istraživanje „Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvu i pojedinačno“, putem telefonskog anketiranja domaćinstava na području Brčko distrikta BiH.  Pošto je riječ o složenom statističkom istraživanju, prikupljanje podataka će se također provoditi i metodom terenskog anketiranja (posjetom anketara domaćinstvima Brčko distrikta BiH).

  

Sarajevo, april 2016.

 

Plaće - februar 2016


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za februar 2016. godine iznosila je 829 KM, što pokazuje nominalan pad za 1,6% u odnosu na decembar 2015. godine. 


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za februar 2016. godine u odnosu na februar 2015. godine nominalno je viša za 1,1%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

   

Stranica 10 od 31