Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - OKVIRNI SPORAZUM

Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala, promotivni materijal i prevod sa lektorisanjem i prelomom istog

Objava obavještenja sa AJN 11-1-2-9-3-8/15 od 29.04.2015. god.

Tenderska dokumentacija 27.04.2015.

Tehnička specifikacija 27.04.2015.

Odgovor na upit 22.05.2015.

Odgovor na upit 10.06.2015.

Svi odgovori i objašnjenja na eventualno postavljena pitanja će biti dodati na ovu web stranicu Agencije za statistiku BiH.


Napomena: Na stranicama Agencije za javne nabavke BiH je greškom napisano da na ovom linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za Analitički softver. 

Svi podaci vezani za ovu nabavku nalaze se na sljedećem linku.

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke


Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke - Servisiranje i opravka motornih vozila Agencije

   

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

 

Wages - February 2015


In February 2015, the average monthly paid off net earning per
person in paid employment in legal entities in BiH amounted to
820 KM, which represented the nominal decrease of 2,8%, as
compared to December 2014.
In comparison with February 2014, the average monthly paid
off net earning for the same month of 2015 was nominally by
0,3% lower.

In February 2015, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in BiH amounted to 820 KM, which represented the nominal decrease of 2,8%, as compared to December 2014.


In comparison with February 2014, the average monthly paid off net earning for the same month of 2015 was nominally by 0,3% lower.


Press on salaries can be found here.   

Page 31 of 44