Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - OKVIRNI SPORAZUM

Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala, promotivni materijal i prevod sa lektorisanjem i prelomom istog

Objava obavještenja sa AJN 11-1-2-9-3-8/15 od 29.04.2015. god.

Tenderska dokumentacija 27.04.2015.

Tehnička specifikacija 27.04.2015.

Odgovor na upit 22.05.2015.

Odgovor na upit 10.06.2015.

Svi odgovori i objašnjenja na eventualno postavljena pitanja će biti dodati na ovu web stranicu Agencije za statistiku BiH.


Napomena: Na stranicama Agencije za javne nabavke BiH je greškom napisano da na ovom linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za Analitički softver. 

Svi podaci vezani za ovu nabavku nalaze se na sljedećem linku.

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke


Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke - Servisiranje i opravka motornih vozila Agencije

   

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

 

Plaće - veljača 2015


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u
pravnim osobama BiH za veljaču 2015. iznosila je 820 KM, što
pokazuje nominalni pad za 2,8% u odnosu na prosinac 2014.
godine.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za veljaču 2015.
u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za
0,3%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama BiH za veljaču 2015. iznosila je 820 KM, što pokazuje nominalni pad za 2,8% u odnosu na prosinac 2014. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za veljaču 2015. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 0,3%.


Priopćenja o plaćama možete pogledati ovdje.

   

Stranica 31 od 44