Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Plaće - prosinac 2012

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinac 2012. godine iznosila je 1.299 KM, što pokazuje da se bruto plaća nominalno nije mijenjala u odnosu na studeni 2012. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinac 2012. godine iznosila je  831 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na studeni 2012. godine.

Priopćenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sustava BiH

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sistema Bosne i Hercegovine (nesluzbeni prevod)
Konačni izvještaj: septembar 2011
Pripremili: Jan M. Byfuglien i Günter Kopsch

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sustava Bosne i Hercegovine (neslužbeni prijevod - bosanski jezik)

Konačno izvješće: rujan 2011.

Pripremili: Jan M. Byfuglien i Günter Kopsch

 

BDP za period 2005 - 2010

Poštovani,

obavještavamo vas da na našoj web stranici možete naći najnovije publikacije iz oblasti socijalne skrbi i nacionalnih računa.

Odjeljenje Nacionalnih računa Agencije za statistiku publiciralo je u mjesecu prosincu 2011. godine:

Bilten “Bruto domaći proizvod za BiH”


U Biltenu Bruto domaći proizvod se objavljeni su:

a)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom proizvodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

b)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom dohodovnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

c)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom rashodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.


Procjene BDP, sukladno metodologiji SNA/ESA mogu se proizvesti korištenjem tri različita pristupa (proizvodni, rashodni i dohodovni), a svaki od navedenih pokazuje drugačiji pogled na ekonomsku sliku. Premda bi teoretski, mjerenja BDP korištenjem različitih pristupa trebala da se podudare, u praksi se javljaju razlike uslijed razlika u izvorima podataka kao i korištenim metodama. U slučaju Bosne i Hercegovine, zvanični pokazatelji BDP su zasnovani  na proizvodnom pristupu.

BDP obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24.584 milijuna KM u 2010. godini  sa nominalnim rastom od 2,2% u odnosu na 2009. godinu. Ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast  od 0,7%.


Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2010. godini iznosio je 6.397 KM, što predstavlja 3.271 eura, odnosno 4.331 USD.


BDP prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2010. godinu u iznosu od 27.954 mil. KM što predstavlja nominalni rast od 0,21 % u odnosu na 2009.godinu, a ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast od 1,01%.

Napominjemo da su ove godine u Biltenu podaci za BDP prema rashodnom pristupu preliminarni, zbog aktivnosti na implementaciji nove KD BiH 2010.


Važno je napomenuti da je BDP procijenjen rashodnim pristupom 13,7% iznad BDP procijenjenog proizvodnim pristupom.

Bilten „Bruto investicije u BiH u 2010.godini“ u kome ja dat detaljan prikaz ukupno

ostvarenih investicija pravnih osoba u 2010.god. Ukupno ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2010. godini iznose 3.843 milijuna KM i u odnosu na 2009. godinu predstavljaju smanjenje od 9,73 %.


Od ukupno isplaćenih investicija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini na Federaciju BiH se odnosi 64,79 %, Republiku Srpsku 34,10 % a na Brčko Distrikt 1,11 %.

   

Priopćenje povodom svjetskog dana stanovništva

Povodom Svjetskog dana stanovništva Agencija za statistiku BiH objavila je prigodno priopćenje u kojem se nalaze osnovni podaci i procjene o kretanjima svjetskog stanovništva. Upravno vijeće Ujedinjenih naroda za obilježavanje Svjetskog dana stanovništva odredilo je 11.07.

Priopćenje možete pronaći na sljedećem linku

 

Memorandum o razumijevanju

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Memorandumom o razumijevanju kojeg su 19. travnja 2011. godine u Tuzli potpisali Mirsad Salkić, predsjedatelj Državne regulatorne komisije za električnu energiju i Zdenko Milinović, ravnatelj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, uspostavljen je okvir njihovog budućeg partnerstva u području za koje su obje institucije zainteresirane – u prikupljanju i jačanju kvaliteta i pouzdanosti statističkih podataka u oblasti statistike energije.

Ustanovljenim partnerstvom, Agencija za statistiku BiH i Državna regulatorna komisija za električnu energiju izražavaju zainteresiranost za razvijanjem i struktuiranjem suradnje u područjima od zajedničkog interesa, čime će ubrzati proces harmonizacije službene statistike BiH i statistike zemalja EU i doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine europskim integracijama.
   

Stranica 43 od 44