Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - OKVIRNI SPORAZUM

Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala, promotivni materijal i prevod sa lektorisanjem i prelomom istog

Objava obavještenja sa AJN 11-1-2-9-3-8/15 od 29.04.2015. god.

Tenderska dokumentacija 27.04.2015.

Tehnička specifikacija 27.04.2015.

Odgovor na upit 22.05.2015.

Odgovor na upit 10.06.2015.

Svi odgovori i objašnjenja na eventualno postavljena pitanja će biti dodati na ovu web stranicu Agencije za statistiku BiH.


Napomena: Na stranicama Agencije za javne nabavke BiH je greškom napisano da na ovom linku možete preuzeti tendersku dokumentaciju za Analitički softver. 

Svi podaci vezani za ovu nabavku nalaze se na sljedećem linku.

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke


Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke - Servisiranje i opravka motornih vozila Agencije

   

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

 

Плате - фебруар 2015


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у
прaвним лицимa БиХ зa фeбруaр 2015. изнoсилa je 820 KM,
штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 2,8% у oднoсу нa дeцeмбaр
2014. гoдинe.
Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa фeбруaр 2015.
у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe нoминaлнo je нижa
зa 0,3%.

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицимa БиХ зa фeбруaр 2015. изнoсилa je 820 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 2,8% у oднoсу нa дeцeмбaр 2014. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa фeбруaр 2015. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe нoминaлнo je нижa зa 0,3%.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

   

Страна 31 од 44