Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Objave publikacija Agencije za statistiku BiH za mjesec novembar/studeni

Agencija za statistiku BiH u ovom mjesecu objavila je planirane publikacije TB Odabrani pokazatelji stanja okolisa 2013  i MD Strukturne poslovne stantike 2012 a objava publikacije BiH u brojkama 2014 predstoji u narednom periodu.

 

Плате - септембар 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa септембар 2014. изнoсилa je 826 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 1,4% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa септембар 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe остала је иста.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

 

Објаве публикација Агенције за статистику БиХ за мјесец октобар

Агенција за статистику БиХ у овом мјесецу објавила је планиране публикације ТБ Демографија 2013, ТБ ПРОДЦОМ 2013, ТБ Статистика социјалне скрби, МД Унапређење квалитете Статистичког пословног регистра а објава публикација ТБ Култура 2009-2013 и Анкета о радној снази 2014 предстоји у наредном периоду због оправданих методолошких разлога.

   

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – II КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ


Агенција за статистику БиХ (БХАС), у овом саопштењу објављује податке за Бруто домаћи производ II квартал 2014. године.

 

Саопштење можете погледати овдје.

 

Плате - аугуст 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицимa БиХ зa аугуст 2014. изнoсилa je 825 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 1,5% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa аугуст 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe нoминaлнo je нижа зa 0,3%.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

   

Страна 35 од 44