Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

 

Плате - септембар 2013


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa септембар 2013. изнoсилa je 826 КM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,6% у oднoсу нa децембар 2012. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa брутo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa септембар 2013. гoдинe изнoсилa je 1.290 КM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,7% у oднoсу нa децембар 2012. гoдинe.


Саопштења o платама можете погледати овдје.

 

ОБАВЈЕСТ - За кандидате који су се пријавили на Јавни позив за пријем особља за рад у средишње мјесто уноса и обраде података

ОБАВИЈЕСТ

Све кандидати који су се пријавили на Јавни позив за пријем особља за рад у средишње  мјесту за унос и обраду података,  а  који шаљу упите путем е - maila или  телефонским путем, Агенцији за статистику БиХ, обавијештавамо да је радно мјесто ИСТОЧНО САРАЈЕВО.

Напомена: Дневни лист „Независне новине“ су на свом порталу својом грешком објавили да је мјесто рада Сарајево и Бањалука.

   

Плате - август 2013

Просјечна мјесечна бруто плаћа по запосленоме у правним особама у БиХ за август 2013. године износила је 1.293 КМ, што показује номинални пад за 0,5 % у односу на децембар 2012. године.


Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа по запосленоме у правним особама у БиХ за август 2013. године износила је 828 КМ, што показује пад плаће од 0,4 % у односу на децембар 2012. године.Саопштења о платама можете погледати овдје.

 

Плате - јул 2013

Просјечна мјесечна бруто плате по запосленоме у правним особама у БиХ за јул 2013. године износила је 1.295 КМ, што показује номинални пад за 0,3 % у односу на просинац 2012. године.

 

Просјечна мјесечна исплаћена нето плате по запосленоме у правним особама у БиХ за јул 2013. године износила је 830 КМ, што показује пад плаће од 0,2 % у односу на просинац 2012. године.

 

 

Саопштења о плаћама можете погледати овдје.

   

Страна 40 од 44