Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Економске статистике

Цијене
Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту; Просјечне потрошачке цијене; Индекс потрошачких цијена; Компаративни нивои цијена 37 европских држава;
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
Национални рачуни
Бруто домаћи производ (БДП) по становнику, у стандарду куповне моћи (СКМ) ; Бруто домаћи производ доходовни приступ; Бруто домаћи производ расходни приступ; Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ); Бруто домаћи производ расходовни приступ; Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ текуће цијене; Паритет куповне моћи и бруто домаћи производ у стандарду куповне моћи;
(Годишње публикације, саопштења, методолошки документи)
Спољна трговина
Статистика вањске трговине
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
INDIKATORI
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ)
PODATAK: 0,0 %
PERIOD: XII-17 / XI-17
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 11.053.606
PERIOD: I-XII , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 18.134.256
PERIOD: I-XII , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -7.080.650
PERIOD: I-XII , 2017.
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ
PODATAK: 29.900
PERIOD: 2016
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ
PODATAK: 8.516
PERIOD: 2016
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 9.418.109
PERIOD: 2016
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 16.161.014
PERIOD: 2016
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -6.742.905
PERIOD: 2016