Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Демографија и социјалне статистике > Stanovništvo

POPIS 2013 - POPIS OSOBA KOJE ŽIVE U INOSTRANSTVU2018-12-21
Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2018. godine 2018-12-20
Природно кретање становништва и бракови, I-VI мјесец 2018. године2018-09-21
Свјетски дан становништва 11.07.2018.2018-07-11
Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine 2018-06-22
Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini2018-03-20
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2017. годину2018-02-15
Природно кретање становништва и бракови, I-IX мјесец 2017. године2017-12-22
Природно кретање становништва и бракови, I-VI мjeсeц 2017. године2017-09-20
Свjeтски дaн стaнoвништвa 11.07.2017.2017-07-11
Природно кретање становништва и бракови, I-III мjeсeц 2017. године2017-06-20
Aнкeta o пotрoшњи дomaћинсtaвa 2015 - ИСПРAВКA2017-04-21
Природно кретање становништва и бракови у 2016. години2017-03-20
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2016. годину2017-02-15
Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2016. godine2016-12-20
Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2016. godine2016-09-20
Природно кретање становништва, I-III мјесец 2016. године2016-06-20
Природно кретање становништва у 2015. години2016-03-20
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2015. годину2016-02-15
Природно кретање становништва, I-IX мјесец 2015. године2015-12-28
Природно кретање становништва, I-VI мјесецa 2015. године2015-09-21
Природно кретање становништва у 2014. години2015-03-20
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2014. годину2015-02-20
Природно кретање становништва, I-IX мјесец 2014. године2014-12-22
Природно кретање становништва, I-VI мјесец 2014. године2014-09-22
Природно кретање становништва, I-III мјесец 2014. године2014-06-20
Природно кретање становништва у 2013. години2014-03-20
Унутрашнје миграције у Босни и Херцеговини за 2013. годину2014-02-28
Природно кретање становништва, I-IX мјесеца 2013. године2013-12-30
Природно кретање становништва, I-VI мјесеца 2013. године2013-09-24
Природно кретање становништва, I-III мјесец 2013. године2013-06-27
Природно кретање становништва у 2012. години2013-03-28
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини, 2012.2013-02-21
Природно кретање становништва, I-IX мјесеца 2012. године2013-01-11
Природно кретање становништва,I-IX 2012.2012-12-23
Природно кретање становништва, I полугодиште 2012.2012-10-01
Демографија2012-06-22
Природно кретање становништва у 2011.2012-03-28
Унутрашње миграције у БиХ за 2011.2012-02-28
Природно кретање становништва I-IX мјесеца 2011. године2011-12-23
Природно кретање становништва I-VI мјесеца 2011. године2011-09-27
Свјетски дан становништва 11.07.2011. године2011-07-11
Природно кретање становништва I-III мјесеца 2011. године2011-05-25
Природно кретање становништва у 2010. години2011-03-25
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2010. годину.2011-02-25
Природно кретање становништва I-IX мјесеца 2010. године - претходни подаци2011-02-28
Природно кретање становништва I-VI мјесеца 2010. године - претходни подаци2009-01-01
Природно кретање становништва I-III мјесеца 2010. године - претходни подаци2009-01-01
Природно кретање становништва у 2009. години2011-02-28
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини у 2009. години2011-02-28
Природно кретање становништва I-IX мјесеца 2009. године - претходни подаци2009-01-01
Природно кретање становништва I-IV мјесеца 2009. године - претходни подаци2009-01-01
Природно кретање становништва I-XII мјесеца 2008. године - претходни подаци2009-01-01
Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини 2008. годинa2009-01-01
Природно кретање становништва I-IX мјесеца 2008. године - претходни подаци2009-01-01
Свјетски дан становништва 11.07.2008. године2009-01-01
Природно кретање становништва по мјесецима за 2007. годину2009-01-01
Природно кретање становништва по мјесецима за 2006. годину2009-01-01
Природно кретање становништва по мјесецима за 2004. годину2009-01-01
Анкета о потрошњи домаћинстава у БиХ у 2004. години2009-01-01
Подручја
Социјална заштита
Становништво
Култура и умјетност
Тржиште рада
Гендер
Образовање
Криминалитет
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни