Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

EKONOMSKE STATISTIKE > Nacionalni računi

Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine2017-04-06
Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015 2017-04-06
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2016. godine2016-12-20
Bruto domaći proizvod - II kvartal 2016. godine2016-10-07
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2015., prethodni podaci2016-09-16
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2016-07-20
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2016-07-20
Bruto domaći proizvod - I kvartal 2016. godine2016-06-20
Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2015. godine2016-04-01
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2015. godine2015-12-31
Bruto domaći proizvod - II kvartal 2015. godine2015-10-02
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2014., prethodni podaci2015-09-14
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2005 - 2013, Revidirani podaci2015-07-29
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2015-07-20
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2015-07-20
Bruto domaći proizvod - I kvartal 2015. godine2015-07-02
Bruto domaći proizvod (rashodni pristup) –Kvartalni podaci, 2008.-2013. 2015-05-20
Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2014. godine2015-03-21
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2014. godine2015-01-07
Bruto domaći proizvod - II kvartal 2014. godine2014-10-20
Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2013. - Prethodni podaci2014-09-24
Bruto domaći proizvod - I kvartal 2014. godine, preliminarni podaci 2014-07-24
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2014-07-21
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2014-07-21
Bruto domaći proizvod (bdp) i stvarna individualna potrošnja (sip) u standardu kupovne moći (skm) u 2013.2014-06-26
Bruto domaći proizvod - kvartalni podaci2014-04-28
Bruto domaći proizvod - Kvartalni podaci2014-02-19
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Proizvodni pristup2013-12-16
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Dohodovni pristup2013-12-16
Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2012. - Prethodni podaci2013-10-02
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Dohodovni pristup, prvi rezultati2013-07-25
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Proizvodni pristup, prvi rezultati2013-07-25
Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2012. – prve procjene2013-06-27
Bruto domaći proizvod - tromjesečni podaci2013-06-21
Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Proizvodni pristup2012-12-23
Bruto domaći proizvod za BiH 2011- Dohodovni pristup2012-12-23
Uporedni nivoi cijena u 37 zemalja Europske unije u 2011.2012-07-27
BDP za BiH 2011- Proizvodni pristup, preliminarni2012-07-27
BDP za BiH 2011- Dohodovni pristup, preliminarni2012-07-27
Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2008 – 2010.2012-01-25
Bruto domaći proizvod – Rashodni pristup 2010. (Prethodni podaci)2011-09-27
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu kupovne moći (SKM) za 2010. - Prethodni podaci2011-07-22
Bruto domaći proizvod za BiH 2010 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2011-07-22
Bruto domaći proizvod za BiH 2010 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2011-07-22
Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP)u standardu kupovne moći (SKM)za 2007 – 2009.2009-01-01
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2009. godina Rashodovni pristup, prvi rezultati.2009-01-01
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2009. godina Dohodovni pristup, prvi rezultati.2009-01-01
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2009. godina Proizvodni pristup, prvi rezultati.2009-01-01
BDP i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2006. - 2008.2009-01-01
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2008. godina Proizvodni pristup, prvi rezultati.2009-01-01
Paritet kupovne moći i bruto domaći proizvod u standardu kupovne moći za 2008. godinu2009-01-01
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2007. godina Eksperimentalni obračun – prethodni podaci.2009-01-01
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2007. godina Proizvodni pristup, prvi rezultati.2009-01-01
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2006. godina2009-01-01
Bruto domaći proizvod - prethodni podaci2009-01-01
Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod za BiH, tekuće cijene, 2004/20052009-01-01
Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod za BiH, tekuće cijene, 20042009-01-01
Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod za BiH 2001., 2002., 2003.2009-01-01
Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod za BiH, tekuće cijene, 20032009-01-01
Područja
Vanjska trgovina
Cijene
Nacionalni računi