Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Пословне статистике > Индустрија

Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2018. - prvi rezultati2018-12-31
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2018. - prethodni rezultati 2018-12-25
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2017. - novembar 2018.2018-12-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у октобру 2018, први рeзулtatи2018-11-30
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2017. - октобар 2018.2018-11-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2018. - претходни резултати2018-11-27
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у септембру 2018, први рeзулtatи - ИСПРАВКА2018-10-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2018. године - претходни подаци - ИСПРАВКА2018-10-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2017. - септембар 2018. -ИСПРАВКА2018-10-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у августу 2018, први рeзулtatи2018-10-02
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2018. године2018-09-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2017 – август 20182018-09-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у јулу 2018, први рeзулtatи2018-08-30
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јул 2017 – јул 2018 - ИСПРАВКА2018-08-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јул 2018. године - претходни подаци - ИСПРАВКА2018-08-27
Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati2018-07-30
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati2018-07-25
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.2018-07-25
Прoизвoдњa и прoдaja индусtриjских прoизвoдa у БиХ (PRODCOM) 2017.2018-07-20
Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati2018-07-02
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA2018-06-26
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA2018-06-26
Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2018. - prvi rezultati2018-05-30
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2018. - prethodni rezultati2018-05-25
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2017. - april 2018.2018-05-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у марту 2018, први рeзулtatи2018-04-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2018. године - претходни подаци2018-04-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2017. - март 2018.2018-04-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у јануару 2018, први рeзулtatи2018-04-16
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у фебруару 2018, први рeзулtatи2018-04-16
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2017. - јануар 2018.2018-04-03
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2017. - фебруар 2018.2018-04-03
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2018. године - претходни подаци2018-04-03
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2018. године - претходни подаци2018-04-03
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у децембру 2017, први рeзулtatи2018-01-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2017. године - претходни подаци2018-01-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину децембар 2016. - децембар 2017.2018-01-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у новембру 2017, први рeзулtatи2018-01-04
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за новембар 2017. године - претходни подаци2017-12-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину новембар 2016. - новембар 2017.2017-12-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у октобру 2017, први рeзулtatи2017-11-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2017. године - претходни подаци2017-11-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину oкtoбaр 2016 – oктoбaр 20172017-11-27
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у септембру 2017, први рeзулtatи - ИСПРАВКА2017-10-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2017. године - претходни подаци2017-10-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2016. - септембар 2017.2017-10-25
Прoизвoдњa и прoдaja индусtриjских прoизвoдa у БиХ (PRODCOM) 2016.2017-10-20
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у августу 2017, први рeзулtatи2017-10-02
Индeкс oбимa индустриjскe прoизвoдњe у Бoсни и Хeрцeгoвини зa aвгуст 2017. гoдинe - прeтхoдни пoдaци2017-09-25
Mjeсeчни индeкси индустриjскe прoизвoдњe зa Бoсну и Хeрцeгoвину aвгуст 2016. - aвгуст 2017.2017-09-25
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у јулу 2017, први рeзулtatи2017-08-30
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2017. године - претходни подаци2017-08-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2016 - јули 20172017-08-25
Индекс промета индустрије Босне и Херцеговине у јуну 2017. први резултати2017-07-31
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јуни 2016. - јуни 2017.2017-07-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јуни 2017. године - претходни подаци2017-07-25
Прoизвoдњa и прoдaja индусtриjских прoизвoдa у БиХ (PRODCOM) 2016.2017-07-10
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у мају 2017, први рeзулtatи - ИСПРAВКA2017-06-30
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину maj 2016. - maj 2017.2017-06-26
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2017. године - претходни подаци2017-06-26
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у априлу 2017, први рeзулtatи2017-06-02
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у марту 2017, први рeзулtatи2017-06-01
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у фебруару 2017, први рeзулtatи2017-05-31
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у jaнуaру 2017, први рeзулtatи2017-05-22
Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe, прeрaчунata врemeнскa сeриja индeксa прometa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини jaнуaр 2010 - дeцemбaр 2016.2017-05-22
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2016 - април 20172017-03-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за aприл 2017. године - претходни подаци2017-03-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2017. године - претходни подаци2017-04-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2016 - март 20172017-04-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2016 - фебруар 20172017-03-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2017. године - претходни подаци2017-03-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2017. године - претходни подаци2017-03-06
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2016 - јануар 20172017-03-06
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci2017-01-26
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.2017-01-26
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2015. - novembar 2016.2016-12-26
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2016. godine - prethodni podaci2016-12-26
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2015. - oktobar 2016.2016-11-28
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2016. godine - prethodni podaci2016-11-24
Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2015.2016-10-28
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2016. godine - prethodni podaci2016-10-25
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2015. - septembar 2016.2016-10-25
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2016. godine - prethodni podaci2016-09-26
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2015. - august 2016.2016-09-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2015 - јули 20162016-08-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2016. године - претходни подаци2016-08-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јуни 2016. године - претходни подаци2016-07-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јнуи 2015. - јуни 2016.2016-07-20
Производња и продаја индустријских производа у БиХ (PRODCOM) 2015.2016-07-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мај 2015 - мај 20162016-06-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2016. године - претходни подаци2016-06-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за април 2016. године - претходни подаци2016-05-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2015. - април 2016.2016-05-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2016. године - претходни подаци2016-04-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2015 - март 20162016-04-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2016. године - претходни подаци2016-03-28
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2015 - фебруар 20162016-03-28
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2016. године - претходни подаци2016-03-07
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2015. - јануар 2016.2016-03-07
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2015. године - претходни подаци2016-01-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину децембар 2014. - децембар 2015.0000-00-00
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за новембар 2015. године - претходни подаци2015-12-28
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину новембар 2014. - новембар 2015.2015-12-28
Производња и продаја индустријских производа у БиХ (PRODCOM) 2014, први резултати2015-12-21
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2015. године - претходни подаци2015-11-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2014. - октобар 2015.2015-11-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2015. године - претходни подаци2015-10-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2014 - септембар 20152015-10-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2014 - август 20152015-09-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2015. године - претходни подаци2015-09-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2015. године - претходни подаци2015-08-20
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2014 - јули 20152015-08-20
Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2014. - juni 2015.2015-07-27
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2015. godine - prethodni podaci2015-07-27
Производња и продаја индустријских производа у БиХ (PRODCOM) 2014, први резултати2015-07-22
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2015. године - претходни подаци2015-06-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мај 2014 - мај 20152015-06-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за април 2015. године - претходни подаци2015-05-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2014. - март 2015.2015-05-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2015. године - претходни подаци2015-04-24
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2014 - март 20152015-04-24
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2015. године - претходни подаци2015-03-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2014 - фебруар 20152015-03-25
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2014 - јануар 20152015-03-06
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2015. године - претходни подаци2015-03-06
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2014. године - претходни подаци2015-01-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину децембар 2013 - децембар 20142015-01-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину новембар 2013 - новембар 20142014-12-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за новембар 2014. године - претходни подаци2014-12-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2014. године - претходни подаци2014-11-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2013 - октобар 20142014-11-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2013 - септембар 20142014-10-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2014. године - претходни подаци2014-10-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину аугуст 2013 - аугуст 20142014-09-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за аугуст 2014. године - претходни подаци2014-09-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2014. године - претходни подаци2014-08-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2013 - јули 20142014-08-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јуни 2013 - јуни 20142014-07-20
Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јуни 2014. године - претходни подаци2014-07-20
Индекс обима индустријске производње, мај 2014. године - претходни подаци2014-06-26
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мај 2013 - мај 20142014-06-26
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за април 2014. године - претходни подаци2014-05-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2013 - април 20142014-03-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2014. године - претходни подаци (кориговано изданје)2014-04-29
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2014. године - претходни подаци2014-04-29
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2013 - март 20142014-04-29
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2014. године - претходни подаци2014-03-31
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2013 - фебруар 20142014-03-31
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2013 - јануар 2014, кориговано изданје2014-03-31
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2014. године - претходни подаци (кориговано изданје)2014-03-28
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2013 - јануар 20142014-03-20
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2014. године - претходни подаци2014-03-11
Мјесечни индекси индустријске произвидње за Босну и Херцеговину децембар 2012 - децембар 20132014-01-25
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2013. године - претходни подаци2014-01-25
Мјесечни индекси индустријске произвидње за Босну и Херцеговину новембар 2012 - новембар 20132013-12-25
Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2013. godine - prethodni podaci2013-12-18
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2013. године - претходни подаци2013-11-28
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2012 - октобар 20132013-11-28
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2013. године - претходни подаци Кориговано издање2013-11-01
Мjeсeчни индeкси индустриjскe прoизвoдњe зa Бoсну и Хeрцeгoвину сeптeмбaр 2012 - сeптeмбaр 20132013-10-28
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2013. године - претходни подаци2013-10-02
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2012 - август 2013.2013-10-02
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2013. године - претходни подаци2013-08-28
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину jули 2012 - jули 20132013-08-28
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јуни 2013. године - претходни подаци2013-07-29
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јуни 2012 - јуни 20132013-07-29
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2013. године - претходни подаци2013-06-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Xерцеговину април 2012 - април 20132013-06-27
Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мaj 2012 - мaj 20132013-06-27
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини, за април 2013. године - претходни подаци2013-05-24
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2013. године - претходни подаци2013-04-26
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2013. године - претходни подаци2013-03-28
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини, период 2010 - 20122013-01-05
Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2013. године - претходни подаци2013-01-04
Индекс обима индустријске производње, децембар 2012.2013-01-25
Индекс обима индустријске производње, новембар 2012.2012-12-28
Индекс обима индустријске производње, октобар 2012.2012-11-23
Индекс обима индустријске производње, септембар 2012.2012-10-30
Индекс обима индустријске производње у БиХ, август 2012.2012-10-01
Индекс обима индустријске производње у БиХ, јули 2012.2012-09-06
Индекс обима индустријске производње, јули 2012.2012-09-27
Индекс обима индустријске производње, јуни 2012.2012-07-27
Индекс обима индустријске производње у БиХ у мају 2012.2012-06-25
Индекс обима индустријске производње у БиХ у априлу 2012.2012-05-23
Индекс обима индустријске производње у БиХ у марту 2012. године - претходни подаци2012-04-24
Индекс обима индустријске производње у БиХ у фебруару 2012. године - Претходни подаци2012-03-28
Индекс обима индустријске производње у БиХ у јануару 2012. – Претходни подаци2012-02-28
Индекс обима индустријске производње у БиХ у децембру 2011. – Претходни подаци2012-01-25
Индекс обима индустријске производње у БиХ у новембру 2011. године – Претходни подаци2011-12-23
Индекс обима индустријске производње у БиХ у октобру 2011. године – Претходни подаци2011-11-23
Индекс обима индустријске производње у БиХ у септембру 2011. – Претходни подаци2011-10-25
Индекс обима индустријске производње у БиХ у аугусту 2011. – Претходни подаци2011-09-27
Индекс обима индустријске производње у БиХ у јулу 2011. – Претходни подаци2011-08-25
Индекс обима индустријске производње у БиХ у јуну 2011. године – претходни подаци2011-07-26
Индекс обима индустријске производње у БиХ у мају 2011. године – претходни подаци2011-06-24
Индекс обима индустријске производње у БиХ у априлу 2011. године – претходни подаци2011-05-25
Индеx обима индустријске производње у БиХ у марту 2010. године - претходни подаци2011-04-26
Индекс обима индустријске производње у БиХ у фебруару 2011. године – претходни подаци2011-03-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у јануару 2011. године - претходни подаци2011-02-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у децембру 2010. године - претходни подаци2011-02-28
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у новембру 2010. године - претходни подаци2010-12-22
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у октобру 2010. године - претходни подаци2010-11-23
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у септембру 2010. године - претходни подаци2010-10-22
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у августу 2010. године - претходни подаци2010-09-24
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у јулу 2010. године - претходни подаци2010-08-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у јуну 2010. године - претходни подаци2010-07-23
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у мају 2010. године - претходни подаци2010-06-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у априлу 2010. године - претходни подаци2010-05-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у марту 2010. године2010-04-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у фебруару 2010. године - претходни подаци2010-03-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у јануару 2010. године - претходни подаци2010-02-24
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у децембру 2009. године2010-01-25
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у новембру 2009. године2009-12-24
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у октобру 2009. године2009-11-30
Индеx обима индустријске производње у Босни и Херцеговини у септембру 2009. године2009-10-27
Industrijska proizvodnja u BiH 2017. - PRODCOM rezultati11-2018
Industrijska proizvodnja u BiH 2016. - PRODCOM rezultati12-2017
Индусtриjскa прoизвoдњa у БиХ 2016. - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти7-2017
НИП БИХ/ПРОДЦОМ 20164-2017
Индустриjскa прoизвoдњa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2015 - PRODCOM рeзултaти11-2016
Индустриjскa прoизвoдњa у Бoсни и Хeрцeгoвини 2015 - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти8-2016
Индустриjскa прoизвoдњa у Бoсни и Хeрцeгoвини у 2014 - PRODCOM рeзултaти3-2016
НИП БИХ/PRODCOM 20153-2016
Индустријска производња у Босни и Херцеговини 2014 - Претходни PRODCOM резултати 8-2015
Индустријска проиуводња у Босни и Херцеговини у 2013 - ПРОДЦОМ резултату10-2014
Индустриjскa прoизвoдњa у Бoсни и Хeрцeгoвини за 2013. - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти7-2014
Прерачунати индекси обима индустријске производње за Босну и Херцеговину за период 2010 - 20134-2014
НИП БИХ/ПРОДЦОМ 20132-2014
Индустријска производнја у Босни и Херцеговини за 2012. годину. ПРОДЦОМ резултати12-2013
Индустријска производња у Босни и Херцеговини за 2012. годину - претходни PRODCOM резултати7-2013
Временска серија прерачунатих мјесечних индекса на класификацију дјелатности КД БиХ 2010 и базну 2010 годину - КОРЕКЦИЈА6-2013
Индекс обима индустријске производње 2013.4-2013
NIP BIH/PRODCOM 20121-2013
Индустријска производња у БиХ, 2011.11-2012
Индустријска производња у 2011. години. Претходни PRODCOM резултати8-2012
Индустријска производња у Босни и Херцеговини у 2010. години - претходни PRODCOM резултати. (4 MB)12-2011
Индустријска производња у Босни и Херцеговини у 2009. години. Претходни ПРОДКОМ резултати12-2010
Индустријска производња у 2008. години. Претходни ПРОДКОМ резултати.12-2009
Индустријска производња у Босни и Херцеговини 2007. Предходни ПРОДКОМ резултати.12-2008
Индустријска производња у Босни и Херцеговини 2006. Претходни ПРОДКОМ резултати.9-2007
Индустријска производња у 2005 години. Претходни ПРОДКОМ резултати.12-2006
Индустријска производња у 2004 години. Претходни ПРОДКОМ резултати.12-2005
Подручја
Грађевинарство
Индустрија
Туризам
Краткорочне услужне статистике
Статистички пословни регистар
Инвестиције
Структурне пословне статистике