Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Пословне статистике > Structural business statistics

Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати за 2017. годину2018-11-20
Стране подружнице у Босни и Херцеговини (Inward FATS) за 2016. годину2018-09-20
Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати за 2016. годину2017-11-28
Стране подружнице у Босни и Херцеговини (Inward FATS) за 2015. годину2017-09-20
Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2015.2016-11-28
Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2014. godinu2016-09-26
Стране подружнице у Босни и Херцеговини (Inward FATS) за 2013. годину2016-01-20
Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати, 2014.2015-11-20
Стрaнe пoдружницe у Бoсни и Хeрцeгoвини (Inward FATS) зa 2012. гoдину2015-03-31
Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2013.2015-02-20
Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2012.2014-02-20
Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2011.2013-02-21
Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати, 2010.2012-04-24
Подручја
Грађевинарство
Индустрија
Туризам
Краткорочне услужне статистике
Статистички пословни регистар
Инвестиције
Структурне пословне статистике