Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Пољопривреда, околиш и регионалне статистике > Пољопривреда

Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2018.2018-12-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2018.2018-12-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2018.2018-12-20
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2018.2018-12-20
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2018.2018-12-20
Клање стоке и живине у клаоницама, септембар 20182018-11-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 20182018-11-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица,септембар 20182018-11-20
Клање стоке и живине у клаоницама, август 2018.2018-10-19
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, август 20182018-10-19
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2018.2018-10-19
Пожњевена површина и производња раних усјева и воћа, 20182018-10-19
Клање стоке и живине у клаоницама, јул 20182018-09-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јул 20182018-09-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, jул 2018.2018-09-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 20182018-09-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2018.2018-09-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јун 20182018-08-20
Клање стоке и живине у клаоницама, јун 20182018-08-20
Mјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јун 2018.2018-08-20
Засијане површине и засади на крају прољећне сјетвe 2018.2018-08-07
Клање стоке и живине у клаоницама, мај 20182018-07-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, мај 20182018-07-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2018.2018-07-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.2018-06-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.2018-06-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.2018-06-20
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.2018-06-20
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.2018-06-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2018.2018-05-21
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2018.2018-05-21
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2018.2018-05-21
Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini2018-05-21
Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2017.2018-05-21
Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2017. години2018-04-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2018.2018-04-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2018.2018-04-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2018.2018-04-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 20182018-03-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 20182018-03-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, janauar 2018.2018-03-20
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2017.2018-03-20
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini2018-03-20
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV kvartal 2017.2018-03-20
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini2018-03-20
Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.2018-03-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, децембар 2017.2018-02-20
Клање стоке и живине у клаоницама, децембар 20172018-02-20
Клање стоке и живине у клаоницама, 20172018-02-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 20172018-02-20
Производња јужног воћа и маслина, 20172018-02-20
Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 20172018-02-20
Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 20172018-02-06
Клање стоке и живине у клаоницама, новембар 20172018-01-19
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, новембар 20172018-01-19
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, новембар 2017.2018-01-19
Пожњевена површина и производња касних усјева, воћа и грожђа, 20172018-01-16
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, октобар 2017.2017-12-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, III квартал 20172017-12-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, III квартал 2017.2017-12-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, октобар 20172017-12-20
Клање стоке и живине у клаоницама, октобар 20172017-12-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, септембар 2017.2017-11-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, септембар 20172017-11-20
Клање стоке и живине у клаоницама, септембар 20172017-11-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2017.2017-10-20
Клање стоке и живине у клаоницама, август 20172017-10-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, август 20172017-10-20
Пожњевена површина и производња раних усјева и воћа, 20172017-10-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јули 2017.2017-09-20
Клање стоке и живине у клаоницама, јул 20172017-09-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јул 20172017-09-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 20172017-09-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2017.2017-09-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2017.2017-08-21
Клање стоке и живине у клаоницама, јун 20172017-08-21
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јуни 20172017-08-21
Засијане површине и засади на крају прољећне сјетвe 2017.2017-08-07
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2017.2017-07-20
Клање стоке и живине у клаоницама, мај 20172017-07-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, мај 20172017-07-20
Клање стоке и живине у клаоницама, април 2017.2017-06-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, април 2017.2017-06-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2017.2017-06-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, I квартал 2017.2017-06-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, I квартал 2017.2017-06-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, март 20172017-05-19
Клање стоке и живине у клаоницама, март 20172017-05-19
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 20172017-05-19
Гoдишњи извjeшtaj o aквaкулtури, 2016.2017-03-20
Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 2016.2017-03-20
Индекси цијена у пољопривреди у 2016.2017-04-21
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2017.2017-04-20
Бројно стање стоке и сточна производња у 2016. години2017-04-20
Клање стоке и живине у клаоницама, фебруар 20172017-04-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2017.2017-04-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 20172017-03-20
Клање стоке и живине у клаоницама, јануар 20172017-03-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2017.2017-03-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, IV квартал 2016.2017-03-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2016. години2017-03-20
Клање стоке и живине у клаоницама, децембар 20162017-02-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, децембар 20162017-02-20
Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 20162017-02-15
Производња воћа, маслина и грожђа, 20162017-02-15
Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016. 2017-01-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.2017-01-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.2017-01-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.2017-01-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2016.2016-12-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2016.2016-12-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2016.2016-12-20
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2016. godine2016-12-12
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2016.2016-12-12
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2016.2016-11-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2016.2016-11-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2016.2016-11-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2016.2016-10-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2016.2016-10-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2016.2016-10-20
Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2016.2016-09-20
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2016.2016-09-20
Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2016.2016-09-20
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2016.2016-09-19
Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2016. godine2016-09-19
засијане површине и засади на крају прољетне сјетве 2016.2016-08-22
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2016.2016-08-22
Клање стоке и перади у клаоницама, јуни 2016.2016-08-22
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2016.2016-08-22
Клање стоке и перади у клаоницама, мај 2016.2016-07-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2016.2016-07-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2016.2016-07-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2016.2016-06-20
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, I квартал 2016.2016-06-20
Клање стоке и перади у клаоницама, април 2016.2016-06-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2016.2016-06-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, I квартал 2016. години2016-05-20
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2015. години2016-05-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2015. години2016-05-20
Годишњи извјештај о аквакултури, 2015.2016-05-20
Клање стоке и перади у клаоницама, март 2016.2016-05-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2016.2016-05-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 2016.2016-05-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, фебруар 2016.2016-04-19
Клање стоке и перади у клаоницама, фебруар 2016.2016-04-19
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2016.2016-04-19
Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2015. години2016-03-21
Индекси цијена у пољопривреди у 2015.2016-03-20
Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама. IV квартал 2015.2016-03-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа , IV квартал 2015. године2016-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, јануар 2016.2016-03-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јануар 2016.2016-03-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2016.2016-03-20
Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 20152016-02-22
Производња воћа, маслина и грожђа, 20152016-02-22
Клање стоке и перади у клаоницама, децембар 2015.2016-02-22
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 2015.2016-02-22
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, децембар 2015.2016-02-22
Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 20152016-02-22
Клање стоке и перади у клаоницама, новембар 2015.2016-01-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, новембар 2015.2016-01-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, новембар 2015.2016-01-20
Пожњевена површина, укупна производња и принос важнијих усјева, 2015.2016-01-15
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, III квартал 2015. години2015-12-21
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, III квартал 2015.2015-12-21
Клање стоке и перади у клаоницама, октобар 2015.2015-12-21
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, октобар 2015.2015-12-21
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, октобар 2015.2015-12-21
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 2015.2015-11-20
Клање стоке и перади у клаоницама, септембар 2015.2015-11-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, септембар 2015.2015-11-20
Клање стоке и перади у клаоницама, август 2015.2015-10-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, август 2015.2015-10-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2015.2015-10-20
Клање стоке и перади у клаоницама, јули 2015.2015-09-21
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јули 2015.2015-09-21
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јули 2015.2015-09-21
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 2015.2015-09-21
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2015. години2015-09-21
засијане површине и засади на крају прољетне сјетве 2015.2015-08-20
Клање стоке и перади у клаоницама, јуни 2015.2015-08-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2015.2015-08-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2015.2015-08-20
Клање стоке и перади у клаоницама, мај 2015.2015-07-22
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2015.2015-07-22
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2015.2015-07-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2015.2015-06-22
Клање стоке и перади у клаоницама, април 2015.2015-06-22
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2015.2015-06-22
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2015.2015-05-20
Клање стоке и перади у клаоницама, март 2015.2015-05-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 2015.2015-05-20
Годишњи извјештај о аквакултури, 2014.2015-05-20
Клање стоке и перади у клаоницама, фебруар 2015.2015-04-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, фебруар 2015.2015-04-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2015.2015-04-20
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2014. години2015-03-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2014. години2015-03-20
Индекси цијена у пољопривреди у 2014.2015-03-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јануар 2015.2015-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, јануар 2015.2015-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2014.2015-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, 2014.2015-03-20
Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2015.2015-03-20
Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2014. години2015-03-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 2014.2015-02-27
Годишњи извјештај о структури валионица, 20142015-02-25
Производња воћа и грожђа у 2014 години2015-02-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, новембар 2014.2015-01-20
Пожњевена површина, укупна производња и принос важнијих усјева, 20142015-01-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, октобар 2014.2014-12-30
Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2014.2014-12-22
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 2014.2014-11-28
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, аугуст 2014.2014-10-30
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јули 2014.2014-09-30
Клање стоке и перади у клаоницама, II квартал 2014.2014-09-22
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2013/2014.2014-08-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2014.2014-08-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2014.2014-07-21
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2014.2014-06-20
Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2014.2014-06-20
Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2014.2014-05-30
Годишњи извјештај о аквакултури, 2013.2014-05-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2014.2014-04-30
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 2014.2014-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, 2013.2014-03-20
Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2013.2014-03-20
Производња воћа и грожђа у 2013 години2014-03-20
Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2013. години2014-03-20
Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2013. години2014-03-20
Бројна станје стоке и преради и сточна производнја у 2013. години2014-03-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, децембар 2013.2014-02-28
Годишњи извјештај о структури валионица, 20132014-02-20
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, новембар 2013.2014-01-27
Пожњевена површина и производња по усјевима, 2013.2014-01-27
Прикуплјено кравлје млијеко и произведени млијечни производи, октобар 2013.2013-12-30
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, септембар 2013.2013-11-28
Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2013.2013-11-28
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јули 2013.2013-10-30
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Август 2013.2013-10-30
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јуни 2013.2013-08-29
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2012/2013.2013-08-28
Клање стоке и живине у клаоницама, ii квартал 2013.2013-08-28
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Мај 2013.2013-07-29
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Април 2013.2013-06-27
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, март 2013.2013-05-24
Годишњи извјештај о аквакултури, 2012.2013-05-24
Клање стоке и живине у клаоницама, I квартал 2013.2013-05-24
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2013.2013-04-26
Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 20132013-03-28
Откуп, реализација / директна продаја пољопривредних производа у 2012. години2013-03-28
Клање стоке и перади у клаоницама, 20122013-03-28
Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2012. години2013-03-28
Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2012.2013-03-28
Производња воћа и грожђа, 2012.2013-02-21
Пожњевена површина и производња по усјевима, 2012.2013-01-25
Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2012.2012-11-27
Клање стоке и перади у клаоницама, ИИ квартал 2012.2012-08-24
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви, 2011/2012.2012-08-24
Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2012.2012-05-23
Годишњи извјештај о аквакултури, 2011.2012-05-23
Бројно стање стоке и живине и сточна производња у 2011.2012-03-28
Клање стоке и живине у клаоницама, 20112012-03-28
Откуп, реализација / директна продаја пољопривредних производа у 2011.2012-03-28
Продаја пољопривредних производа на пијацама у 2011.2012-03-28
Клање стоке и живине у клаоницама, IV квартал 2011.2012-02-28
Пољопривреда - Производња воћа и грожђа у 2011.2012-02-28
Пољопривреда - Пожњевена површина и производња по усјевима 2011.2012-01-25
Клање стоке и живине у клаоницама, III квартал 2011.2011-11-23
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2010/2011.2011-08-25
Клање стоке и живине у клаоницама, II квартал 2011.2011-08-25
Клање стоке и живине у клаоницама, I квартал 20112011-05-25
Бројно стање стоке и живине и сточна производња у 2010. години2011-04-26
Клање стоке и живине у клаоницама, 20102011-03-25
Откуп и реализација / директна продаја производа пољопривреде у 2010. години2011-03-25
Продаја производа пољопривреде на пијацама у 2010. години2011-03-25
Производња воћа и грожђа у 2010. години2011-02-25
Клање стоке и живине у клаоницама, IV квартал 2010.2011-02-25
Пожњевена површина и производња по усјевима 20102011-02-28
Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2010. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, II квартал 2010. године2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2009/2010 године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2010. године2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2009. години2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, 2009. година2009-01-01
Откуп и продаја производа пољопривреде у 2009. години2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, IV тромјесечје 2009. године2009-01-01
Производња воћа и грожђа у 2009. години2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2009. године2011-02-28
Клање стоке и перади у клаоницама, III тромјесечје 2009. године2009-01-01
Откуп и продаја производа пољопривреде у 2008. години2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, II тромјесечје 2009. године2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2008./2009. годинa2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, I тромјесечје 2009. године2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2008. години2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, 2008. године2009-01-01
Производња воћа и грожђа у 2008. години2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2008. годинa2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, IV тромјесечје 2008. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, III тромјесечје 2008. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, II тромјесечје 2008. године2009-01-01
Производња воћа и грожђа у 2007. години2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2007./2008. годинa2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, I тромјесечје 2008. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, IV тромјесечје 2008. године2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2007. години2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2007. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, III тромјесечје 2007. године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, I тромјесечје 2007. године2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2006./2007. годинa2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама, I тромјесечје 2007. године2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2006. години.2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2006. годинa2009-01-01
Производња воћа и грожђа у 2006. години2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2005/2006 године2009-01-01
Клање стоке и перади у клаоницама у 2005. години2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2005. години2009-01-01
Производња воћа и грожђа у 2005. години2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2005. година2009-01-01
Бројно стање стоке и сточна производња у 2004. години2009-01-01
Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2003./2004. годинa2009-01-01
Пожњевена површина и производња по усјевима 2004. годинa2009-01-01
Подручја
Пољопривреда
Шумарство