Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Мулти-доменске статистике > Саобраћај и комуникације

Пoшtaнскe услугe, први квaртaл 20182018-10-15
Поштанске услуге, други квартал 20182018-10-15
Коришћење информационо - комуникационих технологија у домаћинствима и поједначно, 2018. први резултати2018-10-05
Коришћење информационо - комуникационих технологија у предузећима, 2018. први резултати2018-10-05
Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге, БиХ, 2017.2018-10-05
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.2018-09-28
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine2018-09-28
Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine2018-09-28
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.2018-06-20
Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine2018-06-20
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine2018-06-20
Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2017.2018-05-21
Elektronske komunikacije, treći kvartal 2017.2018-05-21
Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2017.2018-05-21
Vazdušni saobraćaj 2017.2018-05-21
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine2018-04-24
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine2018-04-24
Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine2018-04-24
Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.2018-04-20
Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu 2018-03-20
Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu2018-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.2018-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.2018-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.2018-03-20
Коришћење информационо-комуникацијских технологоја у домаћинствима и појединачно,2017 први резултати2018-01-04
Поштанске услуге, трећи квартал 20172018-01-04
Друмски, жељезнички и ваздушни превоз III квартал 2017. године2017-12-05
Коришћење информационо - комуникацијских технологија у предузећима, 2017, први резултати2017-11-15
Teлeкoмуникaциoнa oпрeмa, мрeжa и услугe, БиХ, 2016.2017-10-11
Грaнични прoмeт путничких мoтoрних вoзилa и путникa,I квaртaл 2017. гoдинe2017-09-27
Грaнични прomet рoбe и друмских teрetних motoрних вoзилa, I квaртaл 2017.2017-09-27
Грaнични прoмeт путничких мoтoрних вoзилa и путникa, II квaртaл 2017. гoдинe2017-09-27
Поштанске услуге, други квартал 20172017-09-20
Друмски, жељезнички и ваздушни II квартал 2017. године2017-09-20
Eлeкtрoнскe кomуникaциje, први квaртaл 2017.2017-09-15
Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016. 2017-08-21
Друmски, жељезнички и ваздушни I квартал 2017. године2017-06-28
Поштанске услуге, први квартал 2017.2017-06-23
Vazdušni saobraćaj 2016.2017-06-23
Пoшtaнскe услугe, чeтврти квaртaл 2016.2017-04-12
Eлeкtрoнскe кomуникaциje, чeтврти квaртaл 2016.2017-04-12
Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu2017-03-20
Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu 2017-03-20
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine2017-03-20
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine2017-03-20
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine2017-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.2017-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.2017-03-20
Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.2017-03-20
Друмски, жељезнички и ваздушни превозу IV квартал 2016. године2017-03-06
Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati 2017-01-17
Poštanske usluge, treći kvartal 2016.2016-12-30
Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2016. godine2016-12-20
Elektronske komunikacije, treći kvartal 2016.2016-11-28
Statistika prijevoza i skladištenja, III kvartal 2016.2016-11-28
Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2016. godine2016-10-14
Poštanske usluge, drugi kvartal 2016.2016-10-12
Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2016.2016-09-19
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, I квартал 2016.2016-07-10
Електронске комуникације, први квартал 2016.2016-06-20
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај I квартал 2016. године2016-06-20
Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2016. године2016-06-20
Поштанске услуге други квартал 2016.2016-06-20
Ваздушни саобраћај 2015.2016-05-20
Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге, БиХ, 2015.2016-05-20
Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2016. године2016-04-20
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, IV квартал 2015.2016-04-20
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај IV квартал 2015. године2016-04-08
Поштанске услуге четврти квартал 2015.2016-04-08
Електронске комуникације, четврти квартал 2015.2016-04-07
Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2015. годину2016-02-29
Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2015. годину2016-02-29
Електронске комуникације, трећи квартал 2015.2015-12-28
Поштанске услуге трећи квартал 2015.2015-12-28
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај III квартал 2015. године2015-12-28
Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, III квартал 2015.2015-12-25
Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2015. године2015-12-21
Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, II квартал 2015.2015-10-29
Електронске комуникације, други квартал 2015.2015-10-20
Електронске комуникације, први квартал 2015.2015-10-01
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај II квартал 2015. године2015-09-29
Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2015. године2015-09-29
Поштанске услуге други квартал 2015.2015-09-29
Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, I квартал 2015.2015-06-28
Поштанске услуге први квартал 2015.2015-06-28
Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2015. године2015-06-22
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај I квартал 2015. године2015-06-22
Ваздушни саобраћај 2014.2015-05-26
Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге за 2014. годину2015-05-26
Поштанске услуге четврти квартал 2014.2015-05-04
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, IV квартал 2014.2015-04-27
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај IV квартал 2014. године2015-04-20
Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2014. године2015-04-20
Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2014.2015-02-25
Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2014.2015-02-25
Поштанске услуге трећи квартал 2014.2015-01-05
Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај III квартал 2014. године2014-12-22
Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2014. године2014-12-22
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, III квартал 2014.2014-12-22
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, II квартал 2014.2014-09-25
Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај II квартал 2014. године2014-09-22
Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2014. године2014-09-22
Гранични промет робе и друмских моторних возила, јануар-март 20142014-07-21
Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2014. године2014-06-20
Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај I квартал 2014. године2014-06-20
Ваздушни саобараћај2014-05-23
Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2013. годину2014-05-20
Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, октобар-децембар 20132014-04-25
Гранишни промет путника и путнишких цестовних моторних воѕила - IV квартал 2013.2014-04-21
Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2013.2014-04-21
Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2013.2014-04-21
Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај IV квартал 2013. године2014-04-21
Статистика пријевоза и складиштенја, IV квартал 2013.2014-02-25
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, јули-септембар 2013.2014-01-21
Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај III квартал 2013. године2013-12-24
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила - III квартал 2013.2013-12-24
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, април-јуни 2013.2013-12-24
Статистика пријевоза и складиштења, III квартал 2013.2013-11-29
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, јануар-март 2013.2013-11-26
Друмски, жeљeзнички, вaздушни и пoштaнски сaoбрaћaj II квaртaл 2013. гoдинe2013-10-01
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила II квартал 20132013-09-25
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2013. године2013-06-27
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила I квартал 2013.2013-06-27
Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај I квартал 2013. године2013-06-27
Телекпмуникациoна oпрема, мрежа и услугa за 2012. гoдину2013-05-24
Ваздушни саoбраћај2013-05-24
Гранични промет путничких моторних возила и путника I квартал 2012.2013-05-10
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила III квартал 2012.2013-05-10
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила II квартал 2012.2013-05-10
Гранични промет путника и путничких друмских моторних возила IV квартал 2012.2013-05-10
Први пут регистрована друмска моторна возила за 2012.2013-04-26
Регистрована друмска моторна возила за 2012.2013-04-26
Друмски, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај IV квартал 2012.2013-04-26
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, III квартал 2012. године2012-12-19
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај, II квартал 2012. године2012-12-09
Саобраћај2012-06-22
Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2012.2012-06-22
Ваздушни саобраћај2012-05-23
Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2011. годину2012-05-23
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај2012-04-24
Први пут регистрована друмска моторна возила за 2011.2012-02-28
Регистрована друмска моторна возила за 2011.2012-02-28
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај у 2011. години (III квартал)2011-12-23
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај у 2011. години (I квартал)2011-06-24
Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2010. годину - исправљена верзија2012-06-08
Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2010. годину - исправка2012-06-08
Зрачни саобраћај, 20102011-05-25
Регистрирана цестовна моторна возила, 20102011-05-25
Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге, 20102011-05-25
Статистика саобраћаја у IV кварталу 2010. године2011-04-26
Први пут регистрована возила за 2010. годину2011-02-25
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај у 2011. години (II квартал)2011-09-27
Статистика саобраћаја у III кварталу 2010. године2009-01-01
Статистика саобраћаја у II кварталу 2010. године2009-01-01
Статистика телекомуникационих услуга у 2009. години2009-01-01
Статистика саобраћаја 2005 - 20092011-02-28
Статистика саобраћаја у I кварталу 2010. године2009-01-01
Статистика саобраћаја 20092009-01-01
Пријевоз и везе 2007. годинa2009-01-01
Промет и везе 2006. годинa2009-01-01
Саобраћај и везе 2005. година2009-01-01
Статистика саобраћаја и веза, I-XII 2004. године2009-01-01
Подручја
Околиш и енергија
Саобраћај и комуникације