Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Остало > Statistical Bulletin

Статистички билтен број 4. Плате, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво.12-2004
Статистички билтен број 3. Плате, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.5-2004
Статистички билтен број 2. Жене и мушкарци у БиХ.2-2004
Статистички билтен број 6. бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 1997-2002.12-2003
Статистички билтен број 5. Демографија10-2003
Статистички билтен број 4. Плате, пољопривреда, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.9-2003
Статистички билтен број 3. Незапосленост и плате, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.7-2003
Статистички билтен број 2. Демографија2-2003
Статистички билтен број 1. Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 1996-20011-2003
Статистички билтен број 4. Плате, Пољопривреда, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угостотељство, Становништво, Трговина.6-2002
Статистички билтен број 2. бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 1996-2000.5-2002
Статистички билтен број 1. Плате, Пољопривреда, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.3-2002
Статистички билтен број 4. Плате, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.12-2001
Статистички билтен број 3. Пољопривреда, Плаће, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.10-2001
Статистички билтен број 1. Пољопривреда, Плаће, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.4-2001
Статистички билтен број 4. Национални рачуни, Плате, Шумарство, Грађевинарство, Превоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво, Трговина.12-2000
Статистички билтен број 5. Плаће, Незапосленост, Шумарство, Грађевинарство, Пријевоз и везе, Туризам и угоститељство, Становништво.12-1999
Статистички билтен број 3. Плаће, Незапосленост, Шумарство, Грађевинарство, Пријевоз и везе, Туризам.6-1999
Статистички билтен број 2. Становништво, Запосленост, Незапосленост, Плаће, Туризам и угоститељство.4-1999
Подручја
БиХ у бројкама
Статистички билтени
Ванредне и специјалне публикације
Избори