Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Децембар 2015
Околиш и енергија Статистика енергије - Прелиминарни резултати Анкете о потрошњи енергије у домаћинствима
Индустрија Производња и продаја индустријских производа у БиХ (PRODCOM) 2014, први резултати
Пољопривреда Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, III квартал 2015. години
Пољопривреда Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, III квартал 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, октобар 2015.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, октобар 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, октобар 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за октобар 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за октобар 2015.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у октобру 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у октобру 2015.
Околиш и енергија НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, 2014.
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2015. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2015.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - novembar 2015. godine
Туризам Статистика туризма, октобар 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - октобар 2015.
Грађевинарство Годишњи извјештај о грађевинским радовима у БИХ, 2014. правни субјекти
Околиш и енергија Статистика енергије 2014 - Електрична и топлотна енергија
Околиш и енергија Статистика енергије 2014 - Угаљ, Кокс
Околиш и енергија Статистика енергије 2014 - Прирoдни плин
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у новембру 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2015. године
Саобраћај и комуникације Електронске комуникације, трећи квартал 2015.
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге трећи квартал 2015.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај III квартал 2015. године
Околиш и енергија Прерада и одстрањивње отпада у Босни и Херцеговини, 2014.
Становништво Природно кретање становништва, I-IX мјесец 2015. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту новембар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за новембар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину новембар 2014. - новембар 2015.
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - III kvartal 2015. godine
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, новембар 2015.
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, III квартал 2015.
 Новембар 2015
Околиш и енергија Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2014
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати, 2014.
Спољна трговина Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2015.
Околиш и енергија НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ - БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, 2014-2015.
Шумарство Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2015.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - oktobar 2015. godine
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, септембар 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, септембар 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за септембар 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (III квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за септембар 2015.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (III квартал)
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у септембру 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у септембру 2015.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2015. године
Грађевинарство Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2015.
Грађевинарство Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2015.
Грађевинарство Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2015.
Грађевинарство Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2015.
Туризам Статистика туризма у БиХ, септембар 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - септембар 2015.
Пословне статистике Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2015.
Грађевинарство Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2015.
Грађевинарство Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2015. (KORIGOVANO SAOPĆENJE)
Пословне статистике Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2015.
Грађевинарство Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2015.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у октобру 2015. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2014. - октобар 2015.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, III квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, III квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, октобар 2015.
Образовање Статистика образовања 2014/2015. године - ИСПРАВКА
 Октобар 2015
Саобраћај и комуникације Електронске комуникације, први квартал 2015.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - II квартал 2015. године
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, јуни 2015.
Криминалитет Малољетни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2014
Криминалитет Пунољњтни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2014
Саобраћај и комуникације Електронске комуникације, други квартал 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - септембар 2015. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за август 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за август 2015.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у августу 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у августу 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, август 2015.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, август 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2015.
Туризам Статистика туризма, август 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - август 2015.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2015. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини усептембру 2015. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту септембар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2014 - септембар 2015
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, септембар 2015.
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, II квартал 2015.
 Септембар 2015
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2015. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2015. године
Национални рачуни Бруто домаћи производ - расходни приступ 2014., претходни подаци
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јули 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јули 2015.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јулу 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јулу 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - аугуст 2015. годин
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, јули 2015.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јули 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јули 2015.
Становништво Природно кретање становништва, I-VI мјесецa 2015. године
Туризам Статистика туризма у БиХ, јули 2015.
Пољопривреда Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 2015.
Пољопривреда Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2015. години
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2015. године
Статистички пословни регистар Јединице Статистичког пословног регистра Стање 30.06.2015.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у августу 2015. године
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2014 - август 2015
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2015. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту август 2015. године - претходни подаци
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у августу 2015. године
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај II квартал 2015. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2015. године
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге други квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, август 2015.
Околиш и енергија Цијене електричне енергије и земног гаса, I полугодиште 2015.
Околиш и енергија Кориштење вода и заштита од загађивања у индустрији, 2014. године
Околиш и енергија Систем јавне одводље, 2014. године
Околиш и енергија Скупљање и стрибуција воде, 2014. године
Туризам Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2015.
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни Статистика националних здравствених рачуна, 2013.
 Август 2015
Инвестиције Инвестиције у 2014. години - Претходни подаци
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, мај 2015.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, IV-VI 2015.
Пољопривреда засијане површине и засади на крају прољетне сјетве 2015.
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у II кварталу 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, јуни 2015.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јуни 2015.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јуни 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II квартал)
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јуну 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јуну 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јули 2015. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2015. године
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту II квартал 2015.
Туризам Статистика туризма, јуни 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - јуни 2015.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, други квартал 2015.
Грађевинарство Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, други квартал 2015.
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, период јануар - јуни 2015.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - јуни 2015.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - II квартал 2015.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - други квартал 2015.
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту - други квартал 2015.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2015. године
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2015.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2014 - јули 2015
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у јулу 2015. године - претходни подаци
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, II квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, јули 2015.
 Јули 2015
Околиш и енергија Статистика животне средине - Емисије стакленичких гасова из пољопривреде 2014
Околиш и енергија Статистика животне средине - Климатске промјене 2005-2014.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - I квартал 2015. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за мај 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за мај 2015.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у мају 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у мају 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јуни 2015. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2015.
Околиш и енергија НАУКУА; ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ - ПАТЕНТИ, 2014
Туризам Статистика туризма, мај 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - мај 2015.
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2014 - Производни приступ, први резултати
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2014 - Доходавни приступ, први резултати
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2015. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2015. године
Индустрија Производња и продаја индустријских производа у БиХ (PRODCOM) 2014, први резултати
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, мај 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2015.
Индустрија Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2014. - juni 2015.
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2015. godine - prethodni podaci
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u junu 2015. godine - prethodni podaci
Тржиште рада Anketa o radnoj snazi 2015, prethodni podaci
Национални рачуни Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2005 - 2013, Revidirani podaci
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2015.
 Јуни 2015
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, април 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за април 2015.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у априлу 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у априлу 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - мај 2015. године
Туризам Статистика туризма, април 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - април 2015.
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2015. године
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај I квартал 2015. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2015.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2015. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2015. године
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за мај 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мај 2014 - мај 2015
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у мају 2015. године - претходни подаци
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, I квартал 2015.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, април 2015.
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге први квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 2015
 Мај 2015
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, фебруар 2015.
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге четврти квартал 2014.
Околиш и енергија Прекогранични промет неопасног отпада 2009.-2014.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2015.
Национални рачуни Бруто домаћи производ (расходни приступ) - Квартални подаци, 2008.-2013.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - април 2015. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, март 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 2015.
Пољопривреда Годишњи извјештај о аквакултури, 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за март 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених у 2015. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за март 2015.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2015. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у марту 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у марту 2015.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, први квартал 2015.
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, стање на крају првог квартала 2015.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ,I-III 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - март 2015.
Туризам Статистика туризма у БиХ, март 2015.
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту - први квартал 2015.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - први квартал 2015.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - I квартал 2015.
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту I квартал 2015.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2015. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2015. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у априлу 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за април 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2014. - март 2015.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, I квартал 2015.
Саобраћај и комуникације Ваздушни саобраћај 2014.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, март 2015.
Саобраћај и комуникације Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге за 2014. годину
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2015.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2015.
Образовање Статистика образовања 2014/2015. године
 Април 2015
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, фебруар 2015.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, фебруар 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар - март 2015. године
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај IV квартал 2014. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2014. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у фебруару 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у фебруару 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за фебруар 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за фебруар 2015.
Туризам Статистика туризма, фебруар 2015.
Туризам Кумулативни подаци статистике туризма у БиХ, јануар - фебруар 2015.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту2015. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2015. године
Околиш и енергија Цијене електричне енергије и земног гаса, II полугодиште 2014.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у марту 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2014 - март 2015
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, IV квартал 2014.
 Март 2015
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2015.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у јануару 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2014 - јануар 2015
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2015. године - претходни подаци
Шумарство Производња, продаја и залихе шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2014. години
Шумарство Цијене и индекси цијена шумских сортимената у БиХ у 2014. години
Пољопривреда Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2014. години
Пољопривреда Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2014. години
Пољопривреда Индекси цијена у пољопривреди у 2014.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јануар 2015.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - фебруар 2015. године
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, јануар 2015.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2014.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јануар 2015
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јануару 2015.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јануару 2015.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2015.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2015.
Становништво Природно кретање становништва у 2014. години
Пољопривреда Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2014. години
Туризам Статистика туризма, јануар 2015.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2015. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2015. године
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, IV квартал 2014.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - децембар 2014.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, јануар 2015.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту у фебруару 2015. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2015. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2014 - фебруар 2015
Структурне пословне статистике Стрaнe пoдружницe у Бoсни и Хeрцeгoвини (Inward FATS) зa 2012. гoдину
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2015.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - IV квартал 2014. године
 Фебруар 2015
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, 2014.
Становништво Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2014. годину
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2013.
Пољопривреда Производња воћа и грожђа у 2014 години
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у IV кварталу 2014.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 2014.
Пољопривреда Годишњи извјештај о структури валионица, 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за децембар 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за децембар 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у децембру 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у децембру 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II полугодиште)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II полугодиште)
Грађевинарство Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, четврти квартал 2014.
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, период јануар - децембар 2014.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ с иностранством, јануар 2015. године
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту IV квартал 2014.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - IV квартал 2014.
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту четврти квартал 2014.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - четврти квартал 2014.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, децембар 2014, први резултати
Туризам Статистика туризма, децембар 2014.
Саобраћај и комуникације Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2014.
Саобраћај и комуникације Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2014.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2015. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2015. године
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2014.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2014.
Околиш и енергија Статистика околиша - Емисије стакленичких гасова из отпада 2013
Околиш и енергија Статистика енергије - Нафта, деривати нафте 2013
 Јануар 2015
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге трећи квартал 2014.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - III квартал 2014. године
Демографија и социјалне статистике Статистика образовања од краја 2010/2011 до почетка 2014/2015 школске године
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - децембар 2014. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, новембар 2014.
Пољопривреда Пожњевена површина, укупна производња и принос важнијих усјева, 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за новембар 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за новембар 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у новембру 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у новембру 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2014. године
Туризам Статистика туризма, новембар 2014.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у децембру 2014. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у децембру 2014. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту децембар 2014. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину децембар 2013 - децембар 2014
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, новембар 2014, први резултати
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2014.
Криминалитет Малољетни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2013
Криминалитет Пунољњтни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2013
Криминалитет Малољетни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2012
Криминалитет Пунољњтни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2012
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Криминалитет6
> Становништво4
> Образовање2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене35
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија26
> Грађевинарство24
> Туризам21
> Краткорочне услужне статистике20
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство5
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија27
> Саобраћај и комуникације24
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике20
> Демографија и социјалне статистике1