Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Mart 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2016. - januar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2016. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, januar 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2016.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
 Februar 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2016.
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2016. godine
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2017.
 Januar 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada16
> Stanovništvo2
Ekonomske statistike
> Cijene8
> Vanjska trgovina4
Poslovne statistike
> Građevinarstvo8
> Turizam5
> Industrija4
> Kratkoročne uslužne statistike4
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda13
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije10
> Okoliš i energija5
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH3