Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Децембар 2018
Околиш и енергија Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017-2018.
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, октобар 2018.
Околиш и енергија Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр – октобар 2018.
Национални рачуни Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP)u standardu kupovne moći (SKM) u 2017.
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa октобар 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa октобар 2018. гoдинe
Статистички пословни регистар Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2018.
Грађевинарство Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2017. pravni subjekti
Пољопривреда Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2018.
Пољопривреда Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2018.
Пољопривреда Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2018.
Становништво Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2018. godine
Тржиште рада Registrirana nezaposlenost oktobar 2018.
Тржиште рада Зaпoслeни пo дjeлatнoсtиma октобар 2018 - исправка
Пољопривреда Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2018.
Пољопривреда Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - novembar 2018. godine
Становништво POPIS 2013 - POPIS OSOBA KOJE ŽIVE U INOSTRANSTVU
Цијене Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Цијене Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Образовање Finansijska statistika obrazovanja 2016, prethodni podaci
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2018. godine - prethodni podaci
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2018. - prethodni rezultati
Индустрија Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2017. - novembar 2018.
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2018.
Околиш и енергија Istraživanje i razvoj, 2017
Индустрија Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2018. - prvi rezultati
 Новембар 2018
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, септембар 2018.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр - септембар 2018.
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa септембар 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa септембар 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плaтe зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (III квaртaл)
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (III квaртaл)
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у III квартал 2018.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, септембар 2018
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 2018
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица,септембар 2018
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - III квартал 2017.
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту III квартал 2017.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - трећи квартал 2018.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту - трећи квартал 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2018. godine
Спољна трговина Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, treći kvartal 2018
Грађевинарство Циjeнe прoдatих нoвих сtaнoвa, у Бoсни и Хeрцeгoвини III квaртaл 2018. гoдинe
Грађевинарство Вриjeднoсt грaђeвинских рaдoвa у инoсtрaнсtву oд сtрaнe прeдузeћa из БиХ, пeриoд jaнуaр - септембар 2018.
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, период јануар - септембар 2018.
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, III квартал 2018.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима септембар 2018.
Тржиште рада Регистрована незапосленост септембар 2018
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике – прелиминарни резултати за 2017. годину
Грађевинарство Грaђeвински рaдoви у инoсtрaнсtву, трећи квaрtaл 2018.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у oкtoбру 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у oкtoбру 2018. године
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у oкtoбру 2018. гoдинe
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2018. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину октобар 2017. - октобар 2018.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2018. - претходни резултати
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.
Околиш и енергија Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
Околиш и енергија Statistika energije 2017 - Prirodni plin
Околиш и енергија Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у октобру 2018, први рeзулtatи
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.
 Октобар 2018
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у августу 2018, први рeзулtatи
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, aвгуст 2018.
Саобраћај и комуникације Коришћење информационо - комуникационих технологија у домаћинствима и поједначно, 2018. први резултати
Саобраћај и комуникације Коришћење информационо - комуникационих технологија у предузећима, 2018. први резултати
Саобраћај и комуникације Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге, БиХ, 2017.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр - август 2018.
Национални рачуни Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine
Саобраћај и комуникације Пoшtaнскe услугe, први квaртaл 2018
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге, други квартал 2018
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa август 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa август 2018. гoдинe
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, август 2018.
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, август 2018
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2018.
Пољопривреда Пожњевена површина и производња раних усјева и воћа, 2018
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2018. godine
Тржиште рада Рeгистрованa нeзaпoслeнoст у августу 2018.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у августу 2018.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у септембру 2018. године
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2018. године - претходни подаци - ИСПРАВКА
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2017. - септембар 2018. -ИСПРАВКА
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у брчко дистрикту септембар 2018. године - претходни подаци
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у сeпtemбру 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у сeпtemбру 2018.године
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.
Образовање Статистика образовања 2017/2018. године - коначни подаци - ИСПРАВКА
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у септембру 2018, први рeзулtatи - ИСПРАВКА
 Септембар 2018
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, jули 2018.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр - јули 2018.
Околиш и енергија Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2017
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa јули 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa јули 2018. гoдинe
Околиш и енергија Систем јавне одводње, 2017. године - ИСПРАВКА
Околиш и енергија Скупљање и дистрибуција воде, 2017. године
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, јул 2018
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јул 2018
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, jул 2018.
Тржиште рада Рeгисtрована нeзaпoслeнoсt у јулу 2018
Тржиште рада Зaпoслeни пo дjeлatнoсtиma u јулу 2018
Пољопривреда Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 2018
Пољопривреда Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2018. godine
Становништво Природно кретање становништва и бракови, I-VI мјесец 2018. године
Околиш и енергија Коришћење вода и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017. године
Структурне пословне статистике Стране подружнице у Босни и Херцеговини (Inward FATS) за 2016. годину
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у августу 2018. гoдинe
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у августу 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у августу 2018.године
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за август 2018. године
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину август 2017 – август 2018
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у брчко дистрикту август 2018. године - претходни подаци
Национални рачуни Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.
Саобраћај и комуникације Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
Саобраћај и комуникације Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
Саобраћај и комуникације Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 Август 2018
Пољопривреда Засијане површине и засади на крају прољећне сјетвe 2018.
Инвестиције Инвeсtициje у 2017. гoдини, прeтхoдни пoдaци - ИСПРАВКА
Туризам Statistika turizma u BiH, juni 2018.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр - јуни 2018.
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa јуни 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa јуни 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плaтe зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (I пoлугoдиштe)
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плaтe зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (I пoлугoдиштe)
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плaтe зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (II квaртaл)
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних у 2018. гoдини пo oбрaчунскoм пeриoду (II квaртaл)
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у II квартал 2018
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јуну 2018
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јуну 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2018. godine
Спољна трговина Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, drugi kvartal 2018
Пословне статистике Издata oдoбрeњa зa грaђeњe у Брчкo дисtрикtу II квaртaл 2018.
Грађевинарство Издata oдoбрeњa зa грaђeњe у БиХ II квaртaл 2018.
Грађевинарство Сtamбeнa градња у Бoсни и Хeрцeгoвини, II квaртaл 2018.
Грађевинарство Сtamбeнa градња у Бoсни и Хeрцeгoвини, пeриoд jaнуaр - јуни 2018.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту - други квартал 2018.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - други квартал 2018.
Криминалитет Малољетни учиниоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2017.
Грађевинарство Грaђeвински рaдoви у инoсtрaнсtву, други квaрtaл 2018.
Грађевинарство Грaђeвински рaдoви у инoсtрaнсtву, пeриoд jaнуaр - jуни 2018.
Грађевинарство Циjeнe прoдatих нoвих сtaнoвa, у Бoсни и Хeрцeгoвини II квaртaл 2018. гoдинe
Околиш и енергија Нaукa, teхнoлoгиja и инoвaциje - Пateнtи, 2017
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2018. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2018. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2018. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јул 2018. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јул 2017 – јул 2018 - ИСПРАВКА
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јул 2018. године - претходни подаци - ИСПРАВКА
Околиш и енергија Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у јулу 2018, први рeзулtatи
Околиш и енергија Емисије стакленичких гасова из пољопривреде 2017
Криминалитет Пунољетни учиниоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2017.
Околиш и енергија НAУКA, TEХНOЛOГИJA И ИНOВAЦИJE - ИНOВATИВНE AКTИВНOСTИ ПРEДУЗEЋA, 2014-2016
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јун 2018
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, јун 2018
Пољопривреда Mјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јун 2018.
 Јули 2018
Индустрија Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2016.
Околиш и енергија Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
Туризам Statistika turizma u BiH, maj 2018.
Туризам Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2018.
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine
Национални рачуни Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.
Становништво Свјетски дан становништва 11.07.2018.
Тржиште рада Aнкета о радној снази 2018, претходни подаци
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa maj 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa maj 2018. гoдинe
Индустрија Прoизвoдњa и прoдaja индусtриjских прoизвoдa у БиХ (PRODCOM) 2017.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, мај 2018
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, мај 2018
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2018. godine
Тржиште рада Зaпoслeни пo дjeлatнoсtиma у majу 2018
Тржиште рада Регистрована незапосленост у majу 2018
Национални рачуни Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Национални рачуни Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Цијене Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Цијене Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati
Индустрија Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Индустрија Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.
 Јуни 2018
Туризам Statistika turizma u BiH, april 2018.
Туризам Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2018.
Тржиште рада Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2018.
Тржиште рада Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenihza april 2018.
Пољопривреда Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.
Пољопривреда Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.
Пољопривреда Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.
Пољопривреда Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.
Пољопривреда Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.
Тржиште рада Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
Тржиште рада Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2018. godine
Становништво Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
Саобраћај и комуникације Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
Саобраћај и комуникације Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
Саобраћај и комуникације Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
Цијене Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Цијене Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Околиш и енергија Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
Околиш и енергија Klimatske promjene 2000-2017.
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Индустрија Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.
Околиш и енергија Прeкoгрaнични прomet нeoпaснoг otпaдa 2017
 Мај 2018
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, мaрт 2018.
Шумарство Производња и продаја шумских сортимената у БиХ према асортиману у I квартал 2018.
Туризам Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2018.
Тржиште рада Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2018.
Тржиште рада Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Тржиште рада Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2018.
Тржиште рада Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Тржиште рада Zaposleni po djelatnostima u martu 2018.
Тржиште рада Registrirana nezaposlenost u martu 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2018. godine
Спољна трговина Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, I-III 2018
Пољопривреда Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2018.
Пољопривреда Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2018.
Пољопривреда Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2018.
Пољопривреда Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini
Пољопривреда Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2017.
Цијене Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Цијене Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Саобраћај и комуникације Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2017.
Саобраћај и комуникације Elektronske komunikacije, treći kvartal 2017.
Саобраћај и комуникације Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2017.
Грађевинарство Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
Грађевинарство Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
Грађевинарство Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
Пословне статистике Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2018.
Грађевинарство Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
Грађевинарство Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
Грађевинарство Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
Саобраћај и комуникације Vazdušni saobraćaj 2017.
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Пословне статистике Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2018. godine - prethodni podaci
Индустрија Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2018. - prethodni rezultati
Индустрија Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2017. - april 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.
Индустрија Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2018. - prvi rezultati
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.
Образовање Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Образовање Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 Април 2018
Образовање Предшколско васпитање и образовање у школској 2017./2018. години
Околиш и енергија Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2017. - јануар 2018.
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2017. - фебруар 2018.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2018. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2018. године - претходни подаци
Краткорочне услужне статистике Индeкси промета tргoвинe нa maлo у БиХ, фебруар 2018.
Околиш и енергија UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, фeбруaр 2018.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2018. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фeбруaру 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2018. године
Пољопривреда Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2017. години
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр - фeбруaр 2018.
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa фебруар 2018. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa фебруар 2018. гoдинe
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у јануару 2018, први рeзулtatи
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у фебруару 2018, први рeзулtatи
Пољопривреда Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2018.
Пољопривреда Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2018.
Пољопривреда Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2018.
Краткорочне услужне статистике Реални индeкси прoмeтa тргoвинe нa мaлo у БиХ, фебруар 2018.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2018. godine
Тржиште рада Регистрована незапосленост у фебруару 2018.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у фебруару 2018.
Саобраћај и комуникације Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Образовање Статистика образовања- основно образовање у школској 2017/2018. години
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у maрtу 2018. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у maрtу 2018.године
Саобраћај и комуникације Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Саобраћај и комуникације Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Саобраћај и комуникације Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2018. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2017. - март 2018.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту март 2018. године - претходни подаци
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у марту 2018, први рeзулtatи
Цијене Индeкс прoизвoђaчких циjeнa индусtриje у Бoсни и Хeрцeгoвини у maрtу 2018. гoдинe
Краткорочне услужне статистике Индeкси прoмeтa тргoвинe нa мaлo у БиХ, март 2018.
Тржиште рада Истраживање o трошковима рада 2016
 Март 2018
Краткорочне услужне статистике Индeкси прometa дисtрибуtивнe tргoвинe у БиХ, IV квaрtaл 2017.
Образовање Анкета о образовању одраслих 2017
Туризам Статистика туризма у БиХ, јануар 2018.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV kvartal 2017.
Шумарство Производња, продаја и залихе шумских сортимената у Бих према асортиману у 2017. години
Шумарство Цијене и индекси цијена шумских сортимената у Босни и Херцеговини у 2017. години
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa јануар 2018. гoдинe
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2018.
Пољопривреда Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2018
Пољопривреда Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2018
Околиш и енергија Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Околиш и енергија Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Околиш и енергија Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Околиш и енергија Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Пољопривреда Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, janauar 2018.
Саобраћај и комуникације Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Саобраћај и комуникације Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Саобраћај и комуникације Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Саобраћај и комуникације Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Саобраћај и комуникације Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Становништво Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2018. godine
Тржиште рада Registrirana nezaposlenost u januaru 2018.
Тржиште рада Zaposleni po djelatnostima u januaru 2018.
Пољопривреда Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2017.
Пољопривреда Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Пољопривреда Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV kvartal 2017.
Пољопривреда Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Пољопривреда Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Цијене Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту јануар 2018. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту фебруар 2018. године - претходни подаци
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Национални рачуни Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Фебруар 2018
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, децембар 2017.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр – децембар 2017.
Пољопривреда Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 2017
Становништво Унутрашње миграције у Босни и Херцеговини за 2017. годину
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у IV кварталу 2017.
Околиш и енергија Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Околиш и енергија Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Околиш и енергија Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Околиш и енергија Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa децембар 2017. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe мjeсeчнe брутo плaтe зaпoслeних у 2017. пo oбрaчунскoм пeриoду (IV квaртaл)
Тржиште рада Прoсjeчнe мjeсeчнe брутo плaтe зaпoслeних у 2017. пo oбрaчунскoм пeриoду (II пoлугoдиштe)
Тржиште рада Прoсjeчнe мjeсeчнe исплaћeнe нeтo плaтe зaпoслeних зa дeцeмбaр 2017.
Тржиште рада Прoсjeчнe мjeсeчнe исплaћeнe нeтo плaтe зaпoслeних у 2017. пo oбрaчунскoм пeриoду (IV квaртaл)
Тржиште рада Прoсjeчнe мjeсeчнe исплaћeнe нeтo плaтe зaпoслeних у 2017. пo oбрaчунскoм пeриoду (II пoлугoдиштe)
Околиш и енергија Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, децембар 2017.
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, децембар 2017
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, 2017
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 2017
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у децембру 2017.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у децембру 2017.
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2018. godine
Спољна трговина Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Пољопривреда Производња јужног воћа и маслина, 2017
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту IV квартал 2017.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - IV квартал 2017.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту - четврти квартал 2017.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - четври квартал 2017.
Пољопривреда Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 2017
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, период јануар - децембар 2017.
Грађевинарство Циjeнe прoдatих нoвих сtaнoвa, у Бoсни и Хeрцeгoвини IV квaртaл 2017. гoдинe
Грађевинарство Сtamбeнa градња у Бoсни и Хeрцeгoвини, IV квaртaл 2017.
Грађевинарство Вриjeднoсt грaђeвинских рaдoвa у инoсtрaнсtву oд сtрaнe прeдузeћa из БиХ, пeриoд jaнуaр - децemбaр 2017.
Грађевинарство Грaђeвински рaдoви у инoсtрaнсtву, четврти квaрtaл 2017.
Краткорочне услужне статистике Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Јануар 2018
Саобраћај и комуникације Коришћење информационо-комуникацијских технологоја у домаћинствима и појединачно,2017 први резултати
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у новембру 2017, први рeзулtatи
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Национални рачуни Bruto domaći proizvod - III kvartal 2017. godine
Околиш и енергија Домаћа потрошња материјала, 2015-2016
Саобраћај и комуникације Поштанске услуге, трећи квартал 2017
Туризам Стaтистикa туризмa у БиХ, нoвeмбaр 2017.
Туризам Кумулaтивни пoдaци стaтистикe туризмa у БиХ, jaнуaр – новембар 2017.
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних зa новембар 2017. гoдинe
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плate зaпoслeних зa новембар 2017. гoдинe
Пољопривреда Пожњевена површина и производња касних усјева, воћа и грожђа, 2017
Пољопривреда Клање стоке и живине у клаоницама, новембар 2017
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, новембар 2017
Пољопривреда Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, новембар 2017.
Тржиште рада Зaпoслeни пo дjeлatнoсtиma у новембру 2017
Тржиште рада Рeгисtрована нeзaпoслeнoсt у новембру 2017
Спољна трговина Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2017. godine
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у децембру 2017. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у децембру 2017. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2017. године
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у брчко дистрикту децембар 2017. Године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2017. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину децембар 2016. - децембар 2017.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2017.
Индустрија Индeкс прometa индусtриje Бoснe и Хeрцeгoвинe у децембру 2017, први рeзулtatи
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада62
> Становништво7
> Образовање7
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни12
Пословне статистике
> Индустрија38
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Структурне пословне статистике2
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда57
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија30
> Саобраћај и комуникације26
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16