Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2018
Okoliš i energija Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2017-2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, listopad 2018.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - listopad 2018.
 Studeni 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, rujan 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - rujan 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, rujan 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, rujan 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - III tromjesečje 2018.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu III tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treće tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treće tromjesečje 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - listopad 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, treće tromjesečje 2018
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini III tromjesečje 2018. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - rujan 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - rujan 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III tromjesečje 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima rujan 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost rujan 2018.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2017. godinu
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treće tromjesečje 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u listopadu 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2017. - listopad 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u listopadu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.
 Listopad 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u kolovozu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, kolovoz 2018.
Promet i komunikacije Korištenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno, 2018. prvi rezultati
Promet i komunikacije Korištenje informacijsko - komunikacijskih tehnologija u poduzećima, 2018. prvi rezultati
Promet i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge, BiH, 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - kolovoz 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Poštanske usluge, prvo tromjesečje 2018.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, drugo tromjesečje 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, kolovoz 2018.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2018
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - rujan 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVAK
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2017. - rujan 2018. - ISPRAVAK
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu rujan 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2017/2018. godine - konačni podaci - ISPRAVAK
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u rujnu 2018. - prvi rezultati - ISPRAVAK
 Rujan 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, srpanj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - srpanj 2018.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2018.
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2017. godine - ISPRAVAK
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2017. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, srpanj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, srpanj 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II tromjesečje 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II tromjesečje 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - kolovoz 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2018. godine
Okoliš i energija Rabljenje i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2016. godinu
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2017. - kolovoz 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 Kolovoz 2018
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2018.
Investicije Investicije u 2017. godini, prethodni podaci - ISPRAVAK
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - srpanj 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, drugo tromjesečje 2018
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - lipanj 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2018.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - lipanj 2018.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini II tromjesečje 2018. godine
Okoliš i energija Znanost, tehnologija i inovacije - Patenti, 2017
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu srpanj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2017. - srpanj 2018. - ISPRAVAK
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2018. - prethodni rezultati - ISPAVAK
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u lipnju 2018. - prvi rezultati
Okoliš i energija emisije stakleničkih plinova iz poljodjelstva 2017
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Okoliš i energija ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PODUZEĆA, 2014-2016
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, lipanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, lipanj 2018.
 Srpanj 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2016.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.7.2018.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2018, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2018.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, svibanj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, svibanj 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - lipanj 2018. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.
 Lipanj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, travanj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - travanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
Okoliš i energija Klimatske promjene 2000-2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Svibanj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, ožujak 2018.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - ožujak 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - travanj 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, I-III 2018
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, ožujak 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2018.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, ožujak 2018.
Poljoprivreda Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, drugo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, treće tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrto tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini I tromjesečje 2018. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvo tromjesečje 2018.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvo tromjesečje 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2018.
Promet i komunikacije Zračni transport 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu travanj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2017. - travanj 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u travnju 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Obrazovanje Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 Travanj 2018
Obrazovanje Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2017./2018. godini
Okoliš i energija Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2017. - siječanj 2018.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2017. - veljača 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2018. - prethodni rezultati
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Okoliš i energija UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2017. godini
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u siječnju 2018. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u veljači 2018. - prvi rezultati
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, veljača 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Realni indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - ožujak 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2018.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- osnovno obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2017. - ožujak 2018.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u ožujku 2018. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2018.
Tržište rada Istraživanje o troškovima rada 2016
 Ožujak 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV tromjesečje 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2018
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2018
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2018.
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - veljača 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2018. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Veljača 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, prosinac 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj 2018.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o aktivnosti valionica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Siječanj 2018
Promet i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u studeni 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III tromjesečje 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Promet i komunikacije Poštanske usluge, treće tromjesečje 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, studeni 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, studeni 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, studeni 2017
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, studeni 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu prosinac 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu prosinac 2016. - prosinac 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u prosincu 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada58
> Obrazovanje6
> Stanovništvo5
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina15
> Nacionalni računi11
Poslovne statistike
> Industrija35
> Građevinarstvo30
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike21
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija29
> Promet i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike15