Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Travanj 2018
Obrazovanje Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2017./2018. godini
Okoliš i energija Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2017. - siječanj 2018.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2017. - veljača 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2018. - prethodni rezultati
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Okoliš i energija UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2017. godini
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u siječnju 2018. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u veljači 2018. - prvi rezultati
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Realni indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2018.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2018. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
 Ožujak 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV tromjesečje 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2018
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2018
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2018.
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - veljača 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2018. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2018. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Veljača 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, prosinac 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj 2018.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o aktivnosti valionica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Siječanj 2018
Okoliš i energija Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u studeni 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III tromjesečje 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Promet i komunikacije Poštanske usluge, treće tromjesečje 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, studeni 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, studeni 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, studeni 2017
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, studeni 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2017. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu prosinac 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu prosinac 2016. - prosinac 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u prosincu 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada20
> Stanovništvo2
> Obrazovanje2
Ekonomske statistike
> Cijene11
> Vanjska trgovina5
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija10
> Građevinarstvo8
> Turizam7
> Kratkoročne uslužne statistike6
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda23
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija13
> Promet i komunikacije10
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike4