Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Nacionalni računi 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
 Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada20
> Stanovništvo3
Ekonomske statistike
> Cijene11
> Vanjska trgovina5
> Nacionalni računi2
Poslovne statistike
> Industrija8
> Građevinarstvo8
> Turizam7
> Kratkoročne uslužne statistike5
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda18
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije12
> Okoliš i energija7
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH5