Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пољопривреда 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Клање стоке и перади у клаоницама, 2012
 Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2012. години
 Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2012.
 Производња воћа и грожђа, 2012.
 Пожњевена површина и производња по усјевима, 2012.
 Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2012.
 Клање стоке и перади у клаоницама, ИИ квартал 2012.
 Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви, 2011/2012.
 Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2012.
 Годишњи извјештај о аквакултури, 2011.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1