Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пољопривреда 2013Преглед саопштења по мјесецима
 Годишњи извјештај о аквакултури, 2013.
 Клање стоке и перади у клаоницама, 2013.
 Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2013.
 Производња воћа и грожђа у 2013 години
 Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2013. години
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2013. години
 Бројна станје стоке и преради и сточна производнја у 2013. години
 Годишњи извјештај о структури валионица, 2013
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, децембар 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, новембар 2013.
 Пожњевена површина и производња по усјевима, 2013.
 Прикуплјено кравлје млијеко и произведени млијечни производи, октобар 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, септембар 2013.
 Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јули 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Август 2013.
 Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2012/2013.
 Клање стоке и живине у клаоницама, ii квартал 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Јуни 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Мај 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, Април 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, март 2013.
 Годишњи извјештај о аквакултури, 2012.
 Клање стоке и живине у клаоницама, I квартал 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2013.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 2013
 Откуп, реализација / директна продаја пољопривредних производа у 2012. години
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада59
> Становништво5
> Образовање3
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина14
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија21
> Грађевинарство13
> Туризам12
> Статистички пословни регистар2
> Краткорочне услужне статистике1
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда27
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације19
> Околиш и енергија11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике13