Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2012Pregled saopštenja po mjesecima
 Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada
 Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012. - ispravka
 Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012.
 Statistika energije 2012- električna i toplotna energija
 Statistika energije u 2012. godini - Ugalj, Koks
 Istraživanje i razvoj, 2012
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2012
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2012. godine
 Sistem javne odvodnje, 2012. godine
 Cijene energenata i prirodnog plina
 Statistika Okoliša - Klimatske Promjene
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2006-2012
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2012, prvi rezultati
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2012.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2012.
 Cijene energenata, I polugodište 2012.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u 2012, mart 2012, prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene38
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi1
Poslovne statistike
> Industrija14
> Turizam12
> Građevinarstvo9
> Kratkoročne uslužne statistike7
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda10
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Saobraćaj i komunikacije13
Ostalo
> BiH u brojkama1