Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Околиш и енергија 2012Преглед саопштења по мјесецима
 Статистика околиша - Емисије стакленичких гасова из отпада
 Отпад из производних дјелатности, 2012. - исправка
 Отпад из производних дјелатности, 2012.
 Статистика енергије 2012 - електрична и топлотна енергија
 Статистика енергије у 2012. години - Угаљ, Кокс
 Истраживање и развој, 2012
 Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2012
 Кориштење вода и заштита вода од загађивања у индустрији, 2012. године
 Систем јавне одводње, 2012. године
 Цијене енергената и природног гаса
 Cтатистика животне средине - Климатске Промјене
 Прекогранични промет неопасног отпада 2006-2012
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, децембар 2012, први резултати
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, септембар 2012.
 Краткорочни показатељи енергетске статистике, јуни 2012.
 Цијене енергената, I полугодиште 2012.
 Краткорочни показатељи енергетске статистике у 2012, март 2012, први резултати
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво6
> Образовање1
Економске статистике
> Цијене38
> Спољна трговина16
> Национални рачуни1
Пословне статистике
> Индустрија14
> Туризам12
> Грађевинарство9
> Краткорочне услужне статистике7
> Статистички пословни регистар1
> Структурне пословне статистике1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда10
> Шумарство4
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија17
> Саобраћај и комуникације13
Остало
> БиХ у бројкама1