Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2017.
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
 Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2016. godine
 Sistem javne odvodnje, 2016. godine
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
 Emisije iz vazdušnog saobraćaja, 2015
 Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
 Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
 Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2017.
 Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2016.
 Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada51
> Stanovništvo6
> Kriminalitet2
> Obrazovanje1
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene27
> Vanjska trgovina13
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija29
> Građevinarstvo22
> Turizam19
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda44
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije23
> Okoliš i energija22
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH12