Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Okoliš i energija 2017Pregled priopćenja po mjesecima
 Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2016
 Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2016.
 Istraživanje i razvoj, 2016
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2017.
 Troškovi za zaštitu okoliša, 2016
 Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2016-2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, srpanj 2017.
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
 Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanjau industriji, 2016. godine
 Sustav javne odvodnje, 2016. godine
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
 Emisije iz zračnog transporta, 2015
 Znanost, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
 Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
 Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, veljača 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, siječanj 2017.
 Statistika okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, listopad 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, studeni 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2016.
 Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo7
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija37
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike23
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija28
> Promet i komunikacije25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike16